Tillverkning och industri

Tillverkning varor och produkter inom industrin påverkar vår miljö och människors hälsa. Därför behöver ditt företag tillstånd innan du startar en verksamhet inom den branschen. Du kan också behöva bygglov för den lokal där du har din verksamhet.

Företag som ska tillverka exempelvis metall, plast, betong eller kemiska produkter behöver i de flesta fall anmäla eller ansöka om tillstånd för den nya verksamheten. Samma sak gäller olika livsmedelsproducenter och verkstadsindustrier. Som företagare är du skyldig att göra detta innan du startar din tillverkning. Du kan också vara skyldig att anmäla en ändring av din verksamhet.

A, B, C eller U-verksamhet?

För att veta om du ska söka tillstånd eller anmäla din nya verksamhet, så behöver du ta reda på om den klassas som en A, B, C, eller U-verksamhet. Hur den klassas beror på vad som produceras, verksamhetens storlek och hur mycket miljön påverkas.

Ta reda på vilka gränsvärden som gäller

Många industrier och verksamheter kan klassas som både A, B och C-verksamheter, beroende på hur stor produktionen eller tillverkningen är. Det är därför viktigt att känna till de gränsvärden som går att läsa i varje branschkapitel i miljöprövningsförordningen på Riksdagens webbplats.

Exempel på regler och tillstånd för tillverkning och industri

Mellanskånes Renhållnings Aktiebolag, MERAB ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. MERAB svarar för driften av sex återvinningscentraler samt ansvarar för insamling av hushållsavfall i samtliga tre ägarkommuner.

Läs mer om avfall och återvinning på eslov.se

Till MERABS webbplats

Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel bör ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar. Mer information om fettavskiljare på MERABs hemsida.

Behöver du ansöka om dispens för tömning av fettavskiljaren? Ansökningsblankett hittar du på sidan om livsmedel.

Om du startar ett industri- eller tillverkningsföretag kan du behöva bygglov för att starta i en byggnad som tidigare använts till något annat. Du kan också behöva bygglov om du gör ändringar i en lokal där du redan har tillverkning.

När du ska starta en ny verksamhet inom tillverkning och industri är det viktigt att du först funderar över vilken sorts verksamhet det är och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

Enligt miljöbalken är det också du som driver eller startar verksamheten som är ansvarig för att skaffa dig den kunskap som behövs och sätta dig in de regler som gäller för just din verksamhet. Men om du får problem kan miljöavdelningen självklart hjälpa till med information och rådgivning. Läs mer om miljöregler.

Cisterner
Cisterner för förvaring av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor behöver regelbundet kontrolleras. Om en cistern tas ut bruk ska det anmälas till miljöavdelningen. Läs mer kontroll av cisterner och anmälan om cisterner som tas ur bruk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window