Export

Vi lever i en globaliserad värld som kännetecknas av ökad rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Detta öppnar för möjligheter men ställer även nya krav. Nedan finner du tips på företag, myndigheter och organisationer som kan vara till hjälp och vägleda dig när du vill utveckla ditt företag och expandera på nya marknader.

Här kan du få hjälp med export

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som vill utvecklas. De erbjuder bland annat ett exportlån som riktar sig till små- och medelstora företag med exportsatsningar.

Almi

Almi – Exportlån

Business Sweden vill på olika sätt stödja mindre företag med potential att växa sig starka på utländska marknader genom rådgivning och praktiskt stöd. På deras hemsida finns flera onlineutbildningar och guider för dig som vill exportera.

Business Sweden

Business Sweden – Exportguider

Exportcentrum Skåne är ett samarbete mellan Invest in Skåne, Almi, Enterprise Europe Network, Business Sweden och Exportkreditnämnden EKN. Bakom satsningen står Region Skåne samt regeringen genom Tillväxtverket. Tanken är att skapa en väg in för alla företag som vill ha hjälp med att exportera, importera eller etablera sig utomlands.

Exportcentrum Skåne

Exportkreditnämnden EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Exportkreditnämnden EKN

Enterprise Europe Network (EEN) är ett nätverk som är etablerat i 67 länder. EEN kan hjälpa dig hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader och har som uppgift att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.

Enterprise Europe Network

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Deras främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel. Här kan du bland annat hitta information om handel inom EU och nyheter inom handel.

Kommerskollegium

Svensk Exportkredit är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. De kan hjälpa dig med rätt finansieringslösning för ditt företag eller din kund.

Svensk Exportkredit

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening arbetar för ett effektivare handelsfrämjande men också för att utländska investeringar ska komma Sverige tillgodo på bästa sätt.

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Sydsvenska Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Organisationen erbjuder både rådgivning och utbildningar inom export och handel. De sammanför även företag och hjälper ditt företag att knyta kontakter.

Sydsvenska Handelskammaren

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Tillväxtverket erbjuder bland annat guider och vägledningar och möjlighet till finansiering för projekt.

Tillväxtverket

På Tullverkets hemsida kan du hitta information om hur ditt företag kan börja exportera eller importera, samt hur processen går till. Tullverket erbjuder även kostnadsfria informationsträffar där du får veta mer om vad du bör tänka på när du ska handla med länder utanför EU.

Tullverket

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window