Fakturering

Du som är leverantör till Eslövs kommun ska skicka fakturor till oss elektroniskt. En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

När du skickar e-faktura kan du göra det via ditt ekonomisystem eller en webbaserad fakturaportal. Kostnaden för att skicka e-fakturor varierar beroende på lösning. De flesta lösningar är gratis för den som skickar få fakturor. Även bilagor kan bifogas med e-fakturan.

Eslövs kommun tar främst emot e-fakturor via Peppol-nätverket.

Det här ska fakturan innehålla

 • Referens angiven av köparen vid avropstillfälle, en kod bestående av 8 siffror
 • Eslövs kommuns organisationsnummer 212000-1173
 • Eslövs kommuns VAT-nummer: SE212000117301
 • Organisationsnummer, momsregistreringsnummer (VAT-nummer)
 • Juridiska namn och adress
 • Uppgift om godkänd för F-skatt
 • Betalningsuppgifter, plus- eller bankgironummer eller kontonummer
 • IBAN/BBAN och BIC eller SWIFT för utländska leverantörer
 • Faktura- eller OCR-nummer
 • Faktura- och förfallodatum
 • Avtalsnummer
 • Ordernummer (för leverantörer som är anslutna till vår e-handel)
 • Totalbelopp exklusive moms, totala momsbeloppet, totalbelopp inklusive moms, momsspecifikation*
 • Valuta
 • Artikelbenämning (fakturan ska i klartext och entydigt beskriva den tjänst som tillhandahållits eller vara som levererats)
 • Artikelnummer eller fritext på radnivå
 • Fakturerad kvantitet
 • Fakturerat radbelopp exklusive moms
 • Leveransdatum med eventuell tidpunkt

Samtliga krav på fakturans innehåll gäller även om fakturan är baserad på en offert. Det är inte tillåtet att enbart hänvisa till ”enligt offert” eller liknande.

*Både belopp exklusive moms samt i förekommande fall inklusive moms ska tydligt framgå av fakturan. Om moms faktureras med olika momssatser ska belopp exklusive moms anges och fördelas per momssats. Vid undantag från momsplikt ska antingen hänvisning till tillämpligt lagrum i Mervärdesskattelagen, tillämplig artikel i Mervärdesskattedirektivet eller annan uppgift om att omsättningen är undantagen anges i fakturan. När köparen är skyldig att redovisa momsen ska ”Omvänd betalningsskyldighet” anges i fakturan.

E-faktura via fakturaportal

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via ert affärssystem så kan du använda en Vismas fakturaportal där du manuellt kan registrera fakturor.

Visma har ingen gräns för hur många fakturor du kan skicka. Vismas leverantörsportal innehåller också funktioner som kan användas av dig som tar emot order från Eslövs kommun via e-handel.

För inloggningsuppgifter till Visma Proceedo leverantörsportal maila klk.ekonomi@eslov.se. Som meddelande ange inloggning till Visma leverantörsportal. Det kommer ett svarsmail med en inbjudan till portalen. Länken är giltig i 72 timmar.

Visma Proceedo Leverantörsportal

Instruktionsfilm på Youtube till Proceedos leverantörsportal

Leverantörer som tidigare har använt InExchange leverantörsportal, behöver nu byta till Visma Proceedos leverantörsportal.

Rekvisitioner

När du som leverantör får en rekvisition kommer den innehålla ett referensnummer som börjar på IN som du ska ange i orderfältet när du ställer ut fakturan.
Du skickar en faktura per rekvisition. Samlingsfakturor är inte tillåtna.

Att du får en rekvisition i samband med ett inköp i din verksamhet är en trygghet för dig som företagare. Du kan då veta att behörig person har godkänt kostnaden innan du levererar.

Fakturor kopplade till rekvisition skickas elektroniskt.

Möjliga vägar för detta är:

 • PEPPOL-ID: 0007:2120001173
 • GLN-fakturor: 7350115670050
 • Visma Proceedos Leverantörsportal

Elektroniska fakturor tillämpas enligt lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window