Fakturering

Från och med april 2019 gäller en ny lag som innebär att leverantörer är skyldiga att skicka e-fakturor till offentlig verksamhet. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

Inledningsvis bör du som leverantör göra följande:

  • Vara beredd på upphandlingskrav om e-faktura när du svarar på anbud.
  • Fråga om din leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst kan skicka e-fakturor.
  • Fråga dina offentliga kunder om de har en leverantörsfakturaportal, vilket är ett alternativ för att klara lagkraven om du bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor.

Om du inte kan skicka e-faktura från ditt ekonomisystem eller annan tjänsteleverantör har Eslövs kommun en leverantörsfaktura-portal där du utan kostnad kan registrera dina fakturor till oss så att de blir en e-faktura. Eslövs kommun använder sig av tjänsteleverantören InExchange. Du kan registrera upp till 100 fakturor per år till Eslövs kommun utan kostnad i denna portal. Har du redan ett konto hos InExchange sedan tidigare går det bra att logga in med dessa uppgifter.

Gå till vår portal för leverantörsfakturor

Titta gärna på filmen om hur du registrerar en e-faktura i vår fakturaportal.

Mer information om fakturering

En faktura som skickas till Eslövs kommun ska uppfylla alla lagkrav. För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Eslövs kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

Eslövs kommun tillämpar elektronisk fakturahantering. I undantagsfall, vid enstaka tillfällen, kan pappersfakturor skickas till vår skanningsleverantör. Detta sker efter särskild överenskommelse.

Eslövs kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att ni har detta som ett möjligt betalningssätt.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagaren så ska fakturan märkas med  fakturareferens som är en kod som består av 8 siffror. Kommunens beställare ska alltid uppge denna kod vid beställningstillfället. Om beställaren inte uppger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta. Om du registrerar din faktura i leverantörsfakturaportalen anger du detta nummer i fältet som är märkt med Ert referensnummer.

Att uppgiften finns ger dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Eslövs kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

I undantagsfall, om ni behöver skicka faktura på papper, är fakturadressen:

Eslövs kommun
Box 82
241 22 Eslöv

Nedanstående information kan vara till hjälp för att kunna skicka e-faktura:

Företag Eslövs kommun
Org.nr 212000-1173
Momsreg.nr SE212000117301
GLN 7362120001170
Mottagar-id PEPPOL 0007: 2120001173
Referenskod Ska alltid anges  med enbart siffror
VAN-tjänst InExchange
Kontaktuppgifter InExchange 0500-44 63 60

Saknas Referenskod eller denna är felaktig kommer fakturan inte kunna tas emot av Eslövs kommun då det kommer att vara som att den skickats till fel adress. Rättelse behöver då ske och fakturan är ankommen då den med rätt information kunnat läsas in i systemet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window