Fakturering

Fakturering till Eslövs kommun sker genom att du skickar e-fakturor. 

Vad är e-faktura?

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Även bilagor kan bifogas med e-fakturan. Pdf-fakturor räknas inte som e-faktura.

För att framtidssäkra dig rekommenderar vi att du skickar e-fakturor via PEPPOL. Över 100 miljoner fakturor skickas med PEPPOL varje år.

När du skickar e-faktura kan du göra det via ditt ekonomisystem eller en webbaserad fakturaportal. Kostnaden för att skicka e-fakturor varierar beroende på lösning. De flesta lösningar är gratis för den som skickar få fakturor.

Varför e-faktura?

Vid mätningar hur väl Eslövs kommun betalar sina fakturor i tid noteras att e-fakturor betalas snabbare än pappersfakturor. Som leverantör har du därmed allt att vinna på att skicka e-fakturor. Har du väl börjat skicka e-fakturor och tycker att det fungerar bra så kan du också skicka e-fakturor till andra kunder.

För att kunna delta som anbudsgivare i nya upphandlingar måste kravet på att kunna skicka e-fakturor vara uppfyllt.

Leverantörsfakturaportaler

Eslövs kommun har avtal med InExchange och Visma. Hos InExchange kan du registrera upp till 100 fakturor per år kostnadsfritt. Hos Visma finns ingen gräns. Vismas leverantörsportal innehåller också funktioner som kan användas av dig som tar emot order från Eslövs kommun via e-handel.

InExchange portal för leverantörsfakturor

Visma Proceedo Leverantörsportal

Rekvisitioner

Eslövs kommun tillämpar sedan hösten 2021 rekvisitioner via vårt e-handelssystem. När du som leverantör får en rekvisition kommer den innehålla ett referensnummer som börjar på IN som du ska ange i orderfältet när du ställer ut fakturan. Du skickar en faktura per rekvisition. Samlingsfakturor är inte tillåtna.

Att du får en rekvisition i samband med ett inköp i din verksamhet är en trygghet för dig som företagare. Du kan då veta att behörig person har godkänt kostnaden innan du levererar.

Fakturor kopplade till rekvisition skickas elektroniskt.

Möjliga vägar för detta är:

  • PEPPOL-ID: 0007:2120001173
  • GLN-fakturor: 7350115670050
  • Visma Proceedos Leverantörsportal

En faktura som skickas till Eslövs kommun ska uppfylla alla lagkrav. För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Eslövs kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

Eslövs kommun tillämpar elektronisk fakturahantering. I undantagsfall, vid enstaka tillfällen, kan pappersfakturor skickas till vår skanningsleverantör. Detta sker efter särskild överenskommelse.

Eslövs kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att ni har detta som ett möjligt betalningssätt.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagaren så ska fakturan märkas med  fakturareferens som är en kod som består av 8 siffror. Kommunens beställare ska alltid uppge denna kod vid beställningstillfället. Om beställaren inte uppger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta. Om du registrerar din faktura i leverantörsfakturaportalen anger du detta nummer i fältet som är märkt med Ert referensnummer.

Att uppgiften finns ger dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Eslövs kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

I undantagsfall, om ni behöver skicka faktura på papper, är fakturadressen:

Eslövs kommun
Box 82
241 22 Eslöv

Hur du skapar en faktura hos InExchange

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window