Fakturering

Fakturering till Eslövs kommun sker genom att du skickar e-fakturor. 

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Även bilagor kan bifogas med e-fakturan. Pdf-fakturor räknas inte som e-faktura.

För att framtidssäkra dig rekommenderar vi att du skickar e-fakturor via PEPPOL. Över 100 miljoner fakturor skickas med PEPPOL varje år.

När du skickar e-faktura kan du göra det via ditt ekonomisystem, via olika webbaserade fakturaportaler eller via Eslövs kommuns leverantörsfakturaportal. Kostnaden för att skicka e-fakturor varierar beroende på lösning. De flesta lösningarna är gratis för den som skickar få fakturor.

Vid mätningar hur väl Eslövs kommun betalar sina fakturor i tid noteras att e-fakturor betalas snabbare än pappersfakturor. Som leverantör har du därmed allt att vinna på att skicka e-fakturor. Har du väl börjat skicka e-fakturor och tycker att detta är bra så går det bra att skicka dessa även till andra kunder.

För att kunna delta som anbudsgivare i nya upphandlingar måste kravet på att kunna skicka e-fakturor vara uppfyllt.

Har du frågor så kontakta oss gärna.

Gå till vår portal för leverantörsfakturor

En faktura som skickas till Eslövs kommun ska uppfylla alla lagkrav. För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Eslövs kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

Eslövs kommun tillämpar elektronisk fakturahantering. I undantagsfall, vid enstaka tillfällen, kan pappersfakturor skickas till vår skanningsleverantör. Detta sker efter särskild överenskommelse.

Eslövs kommun betalar sina fakturor via bankgiro och ser därför helst att ni har detta som ett möjligt betalningssätt.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagaren så ska fakturan märkas med  fakturareferens som är en kod som består av 8 siffror. Kommunens beställare ska alltid uppge denna kod vid beställningstillfället. Om beställaren inte uppger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta. Om du registrerar din faktura i leverantörsfakturaportalen anger du detta nummer i fältet som är märkt med Ert referensnummer.

Att uppgiften finns ger dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i Eslövs kommun och säkerställer att betalning sker i tid.

I undantagsfall, om ni behöver skicka faktura på papper, är fakturadressen:

Eslövs kommun
Box 82
241 22 Eslöv

Titta gärna på filmen om hur du registrerar en e-faktura i vår fakturaportal.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window