Jordbruksarrenden

Eslövs kommun äger mark i anslutning till flera tätorter i kommunen. Syftet med kommunens markägande är att säkerställa en långsiktig utveckling av samhällena vad gäller bebyggelse, infrastruktur och annat som samhället i stort har behov av. Behoven ligger i många fall längre fram i tiden och en stor del av kommunens markreserv arrenderas därför ut för jordbruksändamål.

Vid nya arrendeupplåtelser efterfrågar kommunen anbud för de aktuella markerna. Annonsering om nya upplåtelser sker i Skånska dagbladet och i jordbrukstidningen ATL. Kommunen skriver i huvudsak arrendekontrakt med avtalstiden ett (1) år med automatisk förlängning.

Ekokommun

Som ekokommun ställer Eslövs kommun vissa miljökrav på arrendatorer. Nya arrendekontrakt ska säkerställa en produktion som uppfyller kriterierna enligt KRAV eller annat likvärdigt system. I de fall att kravet på ekologisk odling inte går att uppfylla, skriver vi dock kontrakt även för konventionell odling.

På sikt kan miljökrav komma att ställas även på befintliga arrendatorer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window