Jordbruksarrenden

Eslövs kommun äger mark i anslutning till flera tätorter i kommunen. Syftet med kommunens markägande är att säkerställa en långsiktig utveckling av samhällena vad gäller bebyggelse, infrastruktur och annat som samhället i stort har behov av. Behoven ligger dock i många fall längre fram i tiden och en stor del av kommunens markreserv arrenderas därför ut för jordbruksändamål.

Vid nya arrendeupplåtelser efterfrågar kommunen anbud för de aktuella markerna. Annonsering om nya upplåtelser sker i Skånska dagbladet och i jordbrukstidningen ATL. Kommunens arrendekontrakt skrivs i huvudsak med avtalstiden 1 år med automatisk förlängning.

Som ekokommun ställer Eslövs kommun vissa miljökrav på arrendatorer. Nya arrendekontrakt ska säkerställa en produktion som uppfyller kriterierna enligt KRAV eller annat system som bedöms likvärdigt. För det fall att kravet på ekologisk odling inte går att uppfylla, skrivs dock kontrakt även för konventionell odling. På sikt kan miljökrav komma att ställas även på befintliga arrendatorer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window