Livsmedel, café och restaurang

Du som driver en restaurang, ett café eller ett annat matställe måste se till att maten som du serverar hanteras på ett säkert och renligt sätt. För att ha en uteservering eller servera alkoholdrycker så behöver du också ha tillstånd. Om du ska starta upp din verksamhet i en ny lokal kan du behöva bygglov. Här har vi samlat information om tillagning och servering.

På myndighetswebbplatsen verksamt.se finns en checklista för dig som vill starta en restaurang, café, foodtruck eller annan matservering.

Checklista (Verksamt.se)

Exempel på regler och tillstånd för livsmedel, restaurang och servering

Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel bör ha en fettavskiljare. Du som driver café, restaurang, bageri eller gatukök måste ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar. Mer information om fettavskiljare på MERABs hemsida.

Behöver du ansöka om dispens för tömning av fettavskiljaren? Ansökningsblankett hittar du på sidan om livsmedel.

Använda offentlig plats för uteservering
Om du vill ha en uteservering utanför en butik, restaurang, ett café eller på en parkeringsyta måste du söka polistillstånd. I vissa fall behöver du även bygglov.

Läs om att använda offentlig plats.

Att söka bygglov är ofta viktigt första steg för att få starta ett företag inom restaurang- eller cafébranschen. Du behöver till exempel bygglov om lokalen där ditt matställe ska öppna tidigare har använts till något annat. Du kan också behöva bygglov om du ska ändra i lokalen där du redan driver din verksamhet. Det kan till exempel handla om att bygga ut eller att sätta upp eller ändra skyltar och ljusanordningar på byggnaden.

Ansök om bygglov

Läs mer om bygglov för olika branscher

Det finns inga krav på exakt hur detta ska se ut, men det finns nationella branschriktlinjer som du kan ta hjälp av när du ska strukturera kontrollen av just din verksamhet.

Krav på livsmedelslokal och utrustning
Det måste gå att hålla en god hygien i en livsmedelslokal. Livsmedelslokalen och utrustningen måste vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet.

Sätta upp eller förändra en skylt
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Buller
Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Rökfria miljöer
Rökförbud gäller på alla offentliga lokaler inomhus dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar.

Anmälningar och ändringar för gällande tillstånd
När du har serveringstillstånd för alkohol är du skyldig att meddela oss om förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället.

Ansök om nytt serveringstillstånd för alkohol
För att sälja alkohol behöver du i de flesta fall ansöka om serveringstillstånd.

Regler för alkoholservering
Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa lagar och regler som gäller.

Tillfällig servering av alkohol under en begränsad tid
Du behöver ett tillfälligt serveringstillstånd om du under en begränsad tid ska servera alkohol, till exempel vid en festival.

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet
Du behöver höra av dig till livsmedelskontrollen om något ändras i din verksamhet. Ska du sälja eller köpa en restaurang, bygga om, byta lokal eller sluta med verksamheten?

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering
Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla den till livsmedelskontrollen för registrering eller till livsmedelsverket för godkännande.

Hygien och egenkontroll för livsmedelshantering
Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverksamhet i hemmet
Du får driva ett livsmedelsföretag i ditt hem om du kan driva verksamheten på ett hygieniskt sätt och följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Märkning och presentation
Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel.

Ansök om lastplats
Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleveranser eller sophämtning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window