Förbränningsanläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt måste vara registrerade enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos kommunens miljöavdelning som har tillsyn. Verksamheter som har medelstora förbränningsanläggningar har också skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs. Mer information om bestämmelser hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Registrera nya medelstora förbränningsanläggningar

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningarna får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Befintliga förbränningsanläggningar kan registreras senare

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Förbränningsanläggningar i Eslövs kommun

VerkamhetsutövareOrganisationsnummerAnläggningens namn
Kraftringen Energi AB556100-9852Betan panncentral, P5
Kraftringen Energi AB556100-9852Betan panncentral, P4
Kraftringen Energi AB556100-9852Hetvattencentralen kv. Närke, P1
Kraftringen Energi AB556100-9852Hetvattencentralen kv. Närke, P3
Kraftringen Energi AB556100-9852Hetvattencentralen kv. Närke, P2
Kraftringen Energi AB556100-9852Hetvattencentral kv. Laxen, P8

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window