Företagslots och rådgivning

Företagslotsen finns till för dig som vill ha hjälp i att orientera i den kommunala servicen. Ska du sälja livsmedel, alkohol eller tobak? Vill ditt företag ha bygglov eller tillstånd för uteservering? För att starta, etablera eller förändra din verksamhet, din lokal eller sortiment behöver du oftast tillstånd eller lov från kommunen.

Oavsett vilken typ av företag eller organisation du är verksam i finns det tillstånd och regler som du behöver förhålla dig till. Företagslots är en kostnadsfri servicefunktion för dig som företagare. Vi guidar dig rätt i den kommunala servicen kring vilka tillstånd, regler och lagar som önskar gäller för att kunna starta och driva företag i kommunen.

Det ska vara snabbt och enkelt att hitta rätt bland tillstånd och regler. Eslövs kommuns företagslots hjälper dig att hitta rätt. Ett samtal räcker!

Företagslotsen hjälper dig som är företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Lotsen ger dig vägledning och samordnar dina kontakter med kommunen. Här behöver du från början bara kontakta en person i kommunen, även om ditt ärende spänner över flera verksamheter. Enkelt och bra!

Företagslotsen hjälper dig som bland annat:

  • håller på att starta ett företag
  • ska ändra något i din företagsverksamhet, till exempel bygga ut eller utveckla ditt sortiment
  • har frågor om krav, tillstånd, anmälningar eller annat som rör ditt företag.

Många företagsärenden berör mer än ett ämnesområde. Allt du behöver göra är att ta en inledande kontakt för att få rätt hjälp.

Om du behöver hjälp att ta dig fram i en fråga som berör många myndigheter – kan du få hjälp av en företagslotsen. I lotsgruppen finns de myndighetsområden som oftast är inblandade i företagsärenden.

  • Plan-, mark och exploatering (detaljplaner)
  • Räddningstjänst (explosiva och brandfarliga ämnen liksom skydd mot olyckor)
  • Bygglov (bygga om och bygga nytt, skyltar)
  • Gata, trafik, park (hyra av allmän platsmark ex vis torgplats och evenemang)
  • Miljö (både livsmedels- och miljötillsyn)
  • Tillståndsenheten (tillstånd att servera alkohol)

Kontakta vår företagslots redan idag för att hjälpa dig med ditt ärende. Enklare än så blir det inte!

När vi arbetar med företagslotsning tittar vi på möjligheterna för dig och ditt företag att få göra det du vill. Vi kan hjälpa till att reda ut vad som behövs för att företaget ska få ett snabbt svar.

Om ditt ärende berör flera ämnesområden kallar företagslotsen till ett möte, där du som företagare får presentera ditt projekt. Till mötet kallas tjänstemän inom de ansvarsområden som är aktuella. Det innebär att du vid ett och samma tillfälle får möjlighet att träffa rätt personer som kan besvara dina frågor och hjälpa dig vidare i ditt ärende.

Ibland är det små justeringar som krävs, andra gånger kostar det både tid och pengar för ditt företag och kanske är det inte möjligt just på den platsen – men kanske någon annanstans?

Lotsgruppen beslutar aldrig i frågan – det sköter varje myndighet för sig. Men du kan få snabba besked och tips om vad du behöver komplettera med och en fingervisning om hur stadens myndigheter ställer sig.

Boka möte med vår företagslots

Företagslotsen är en organisationsbunden funktion där alla tjänstemän som handlägger tillståndsärenden är lotsare. Kommunen har ett samarbete mellan förvaltningar och övriga myndigheter/organisationer för att du som företagare ska få information som berör din verksamhet. Samordnaren har ett övergripande ansvar för att övervaka ärendets gång och sköta samordningen genom hela processen.

Företagslotsfunktionen arbetar proaktivt, genom att lämna information och rådgivning som kan bidra till en mer rättssäker, effektivt och miljösmart etablering. Genom att berörda tjänstepersoner, med sina olika spetskompetenser, möter näringsidkare i ett tidigt skede, effektiviseras processen både för myndigheten och företagen.

Boka möte med vår företagslots

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window