Länkar för företagare

När du startar nytt företag bygger du något eget. Du disponerar din tid själv och arbetar mot egna mål. Men det finns mycket att hålla reda på inför starten.

Nedan finner du några nyttiga länkar som kan vara bra i uppstarten av ditt företag.

Det mesta du behöver veta när du ska starta och driva företag hittar du på verksamt.se. På denna sida samlas information, tips och råd som kan vara till hjälp när du ska starta och etablera ditt företag. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Till verksamt.se

Almi ägs av svenska staten och har som uppdrag att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering, rådgivning och affärsutveckling. Deras mål är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. På deras hemsida hittar du guider och rådgivning för uppstart och utveckling.

Till almi.se

Företagarna är den största medlemsorganisationen för företagare i Sverige. Deras mål är att främja entreprenörskap, förbättra förhållanden för företagare och att influera beslutsfattare till att förenkla lagar och regler för att göra det lättare att starta och driva företag och därmed skapa tillväxt. På deras hemsida hittar du även tips, guider och handböcker för dig som företagare.

Till Företagarna

Bolagsverket hanterar huvudsakligen registrering av nya företag och registerändringar för befintliga företag, såsom ändring av adress och byte av styrelse och revisorer. Myndigheten tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar och fattar beslut om likvidation. Bolagsverket tillhandahåller också företagsfakta och arbetar i samverkan med andra aktörer för att utveckla tjänster som bidrar till en enklare vardag för företag och företagande.

Till Bolagsverket

Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för att stärka företags konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverkets verksamhet är bred. Många av insatserna är riktade direkt till företag eller blivande företagare, andra insatser påverkar förutsättningarna för företagande på längre sikt. På Tillväxtverkets hemsida finns utlysningar för bidrag och tips och råd som kan vara till hjälp.

Till Tillväxtverket

Världens länder har enats kring 17 globala hållbarhetmål. De Globala Målen visar vilka utmaningar som vi tillsammans behöver lösa – i vår hemstad eller på andra sidan jordklotet. På Starta Hållbart ser du hur du kan kombinera entreprenörskap med samhällsnytta.

Till Starta Hållbart

NyföretagarCentrums huvuduppgift är att genom framförallt rådgivning hjälpa till att starta företag och stimulera nyföretagare i Eslövs kommun. NyföretagarCentrum har tillgång till ett stort lokalt rådgivarnätverk bestående av näringsliv, banker, försäkringsbolag, lokala och regionala myndigheter samt andra experter på orten.

Verksamheten finansieras av lokala sponsorer och Eslövs kommun är en av dessa.

Till NyföretagarCentrum Eslöv

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window