Livsmedel

Restauranger, butiker och andra som hanterar livsmedel har ett särskilt ansvar för människors hälsa. Allt vi äter och dricker ska verksamheten ta hand om så att vi inte blir sjuka av livsmedlet.

Miljöavdelningen på Eslövs kommun har som uppgift att kontrollera att hanteringen av livsmedel sköts rätt och på ett hygieniskt sätt enligt livsmedelslagstiftningen. Livsmedel är inte bara mat och dryck; kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel omfattas av livsmedelslagstiftningen. Du som driver en sådan verksamhet är ansvarig för att maten är säker att äta och att dina kunder får det som de betalar för, det vill säga att livsmedlet är rätt märkt.

Miljöavdelningen utövar livsmedelskontroll enligt livsmedelslagstiftningen och vi gör det till största delen genom oanmälda besök.

Livsmedelsverksamheter ska registreras

I miljöinspektörernas arbetsuppgifter ingår bland annat att registrera livsmedelsföretag. Livsmedelsverksamheter ska anmälas till miljöavdelningen senast två veckor innan den planerar att starta. Miljöavdelningen tar ut en registreringsavgift på 1 355 kronor för att behandla din anmälan.

Anmäl om livsmedelsverksamhet

Läs mer på Livsmedelverkets webbplats

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstintresse. I Eslövs kommun finns ca 250 livsmedelsanläggningar, allt ifrån kiosker och mobila vagnar till restauranger, butiker och livsmedelsindustrier.

Ansvaret för den offentliga kontrollen av dessa livsmedelsanläggningar utförs av miljöavdelningen på Eslövs kommun.

Livsmedelsanläggningarna ska vara registrerade eller godkända av oss och vi utför kontroller utefter en kontrollplan. Antalet besök per år styrs av anläggningarnas  storlek och även av de risker som finns beroende på typ av livsmedelshantering.

De flesta handlingarna är offentliga handlingar, vilket innebär att både journalister och allmänheten kan ta del av dessa. Detta innebär till exempel att resultaten av inspektionsrapporterna går att ta del av.

Här finns text om lagstiftningen inom livsmedel att läsa. 

Planerar du att starta, förändra eller avregistrera en verksamhet ska du anmäla detta till miljöavdelningen. Detta oavsett om det är en tillfällig eller permanent verksamhet. Det spelar heller ingen roll om du driver verksamheten i vinstsyfte eller inte, eller om företaget är registrerat hos Bolagsverket eller ej.

Anmäl om livsmedelsanläggning

Tänker du tillfälligt sälja och servera mat, ha ett matstånd eller liknande i Eslövs kommun? Då behöver du kanske anmäla detta till miljöavdelningen. Kontakta miljöavdelningen eller skicka in din anmälan senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Om du planerar att delta i flera tillfälliga evenemang kan du registrera din verksamhet som en mobil livsmedelsanläggning, vilket görs hos din hemkommun. Beslutet om registrering är giltigt i hela EU och behöver inte vara tidsbegränsat, vilket innebär att du inte behöver ansöka om en ny registrering för varje evenemang du ska delta i. Ett sådant beslut om registrering är inte knutet till en fast lokal utan kan till exempel avse ett mobilt marknadsstånd eller en vagn.

Det är samma regler som gäller för ambulerande livsmedelsanläggning som för permanenta. Din verksamhet måste registreras och du ska med hjälp av ditt egenkontrollprogram kunna visa att dina livsmedel är säkra. Reglerna gäller även om du ska bjuda på mat, till exempel dela ut smakprover.

Anmäl om livsmedelsverksamhet

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att följa livsmedelslagstiftningen, som bland annat innebär att du ska servera säker mat som är rätt märkt och inte vilseleder konsumenten. För att lyckas med detta är det viktigt att ta fram ett system för egenkontroll. Till hjälp finns branschriktlinjer och vägledningar.

Du som hanterar livsmedel vet vilka risker som finns i din verksamhet. Bland annat är riskerna vid t.ex. nedkylning, varmhållning och kylförvaring viktigt att regelbundet kontrollera. Då du kan visa oss med din egenkontroll att du har bra rutiner för att hantera riskerna i din verksamhet. Därmed kommer också dina kostnader för vår kontroll att bli mindre.

Vi följer Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll i vårt arbete. Det innebär att en offentlig kontroll genomförs i din verksamhet. Vi kommer anmälda men även oanmälda för att få oss en rättvisande bild av hur verksamheten fungerar. Efter besöket får du en rapport där det framgår hur väl livsmedelslagstiftningen och tillhörande (EU) förordningar efterlevs och om det finns brister som måste åtgärdas. Rapporten är en offentlig handling vilket innebär att vem som helst kan begära att få ta del av den.

Om vi anser att det är nödvändigt följer vi upp besöket och för dessa återbesök debiterar vi en avgift på 1355 kronor per arbetstimme. Alltså, om allt fungerar som det ska blir det inga återbesök och därmed inga extra kostnader.

Vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som använder vatten till någon form av kommersiell verksamhet ska registreras hos miljöavdelningen. Det kan röra sig om caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, och kyrkor. Dessa räknas som livsmedelsanläggningar och har skyldighet att följa kraven i Dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 .

Dricksvattenföreskrifterna gäller även för dricksvattenanläggningar som:

  • tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Dricksvattenanläggningar som är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet omfattas oavsett storlek.
  • Alla enskilda dricksvatten som förser livsmedelsföretag med vatten (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor).

Du kan läsa mer i Livsmedelsverkets broschyr om små dricksvattenanläggningar. Hör av dig till miljöavdelningen om du är osäker på om din dricksvattenanläggning behöver registreras. Använd blanketten ”Anmälan/ansökan om
registrering/godkännande av dricksvattenanläggning” om verksamheten ska registreras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window