Evenemang, marknad och festival

I Eslövs kommun anordnas många evenemang året om, allt från marknader till idrottsevenemang och mycket annat. De gör kommunen attraktiv för både invånare och besökare. Ett evenemang kräver ofta någon form av tillstånd som du kan behöva söka hos olika myndigheter. 

Som arrangör finns en del att tänka på, och du måste säkerställa att ditt evenemang är tryggt och säkert. Vilka tillstånd som är aktuella och var du ska ansöka, beror på vilken sorts evenemang du planerar. Här hittar du länkar till all information du behöver för att arrangera ett evenemang.

Checklistor och guider

På myndighetswebbplatsen verksamt.se finns en checklista för dig som vill anordna ett evenemang.

Checklista för att anordna evenemang (verksamt.se)

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps säkerhetsguide för evenemang kan du få vägledning i hur du kan gå till väga för att anordna säkra evenemang. Guiden är riktar sig till arrangörer, myndigheter och andra aktörer inom evenemangsområdet.

Säkerhetsguide för evenemang

Exempel på regler och tillstånd som behövs för olika evenemang

Anordna evenemang på offentlig plats
Om du vill anordna en festival, gatufest eller något annat evenemang på offentlig plats behöver du polistillstånd. Du kan också behöva tillstånd för att stänga av eller utrymma gata.

Anordna marknad på offentlig plats
Om du vill anordna en marknad på offentlig plats behöver du polistillstånd. Med marknad menas allt från större marknader till loppmarknader.

Tillfällig torghandel
Under 2020 kommer vi inte att kunna erbjuda fasta platser för torghandel på grund av ombyggnaden av Stora torg. Läs mer om ombyggnaden av Stora torg här.

Affischera på offentlig plats
Läs vilka regler som gäller för affischering i Eslövs kommun.

Skyltning på offentlig plats
Läs vilka regler som gäller för gatupratare, skyltar och flaggor i Eslövs kommun.

Anmäl försäljning av folköl
Du som säljer folköl i butik eller serverar folköl på ett matställe ska anmäla det till Eslövs kommun. På försäljningsstället måste du även sälja livsmedel eller maträtter.

Ansök om försäljning av tobak
För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd för försäljning.

Eslövs kommun gör regelbundet tillsyn vid försäljningsställen av folköl, tobak och elektroniska cigaretter.

Grunden för miljölagstiftningen i Sverige är de allmänna hänsynsreglerna som miljöbalken vilar på. Lagstiftningen ska främja en hållbar utveckling i Eslöv och Sverige så att vi och kommande generationer ska kunna ha en hälsosam och god miljö. För att kunna göra är det viktigt att du vet  vilka regler som gäller för den bransch ditt företag är verksamt i.

Tillfällig livsmedelsverksamhet
Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett event? Då kan du behöva registrera det hos livsmedelskontrollen.

Foodtruckar och annan mobil livsmedelsverksamhet ska registreras hos livsmedelskontrollen.

Tillfällig servering av alkohol under en begränsad tid
Du behöver ett tillfälligt serveringstillstånd om du under en begränsad tid ska servera alkohol, till exempel vid en festival.

Tillstånd hos polisen kan behöva sökas i ett par olika sammanhang. Exempel är allmän sammankomst som till exempel konserter, och användande av offentlig plats, till exempel försäljning på offentlig plats.

Ta mig till Polisens webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window