Tobaksförsäljning

Lagen om tobak och liknande produkter innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd för det hos kommunen.

För att din ansökan ska beviljas krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i lagen om tobak och liknande produkter. Du ska inte ha anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i Polisens belastningsregister eller vara misstänkt för allvarlig brottslighet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler, samt att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning görs via vår e-tjänst.

Avgiften är:

  • Ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror: 4 100 kronor
  • Ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror 4 500 kronor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window