Sanering av PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som kan påverka människors hälsa. PCB är inte ett ämne, utan en grupp av 209 föreningar med liknande kemisk struktur.

Du som fastighetsägare av till exempel flerfamiljshus, industrilokaler och offentliga lokaler ska inventera och sanera eventuell PCB.

Den som äger en byggnad där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering, och där halten av PCB-produkter uppgår till mer än 500 ppm (mg/kg), ska avlägsna massan även om renovering, ombyggnad eller rivning föreligger.

Den som äger en byggnad eller anläggning som innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa, och där halten av PCB-produkter är 50–500 ppm (mg/kg), ska avlägsna massan senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl saneringen till miljöavdelning senast tre veckor innan arbetet startar.

Anmälan om PCB-sanering

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att göra saneringen på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering. Hantera allt avfall som uppstår i samband med saneringen som farligt avfall.

Krav på inventering och sanering av eventuell PCB berör inte en- och tvåbostadshus som är ägda av privatpersoner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window