Användande av gammal asfalt

Gammal asfalt kan bli underlag till nya vägar. Det finns dock en risk att gammal asfalt innehåller tjära med höga PAH-halter.

PAH, polycykliska aromatiska kolväten, är en grupp kemiska ämnen som kan vara mycket giftiga. Det är också den största grupp cancerframkallande ämnen man känner till i nuläget.

Även asfalt utan tjära kan innehålla så pass mycket PAH att den är olämplig att använda för vissa ändamål. Gammal asfalt, från exempelvis vägar eller industriområden, kan vara är förorenad från oljespill eller från läckage av andra farliga ämnen.

Vid användning av fräst eller krossad asfalt finns det risk för spridning av dessa farliga ämnen och orsakar skada för människor. Störst är risken för människor när man använder gammal asfalt i bostadsområden eller andra känsliga miljöer.

Anmäl om återvinning av asfalt

Lämna en anmälan till miljöavdelningen för att få använda fräst eller krossad återvunnen asfalt på nytt. Vi tar ut en avgift på 1 100 kr per timme för handläggning av anmälan.

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål (blankett)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window