Gräva och schakta

För att få gräva i kommunens mark, som i till exempel gator och parker, måste du göra en ansökan om grävtillstånd.

Processen kring grävning och schaktning regleras av Grävbestämmelser för allmän plats. För att få gräva måste du göra en ansökan. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska börja. Arbete får inte starta innan ansökan har blivit godkänd. Undantag är akuta grävarbeten, där du kan lämna in en ansökan i efterhand.

Om trafikanter blir påverkade ska du även skicka in en trafikanordningsplan (TA-plan). Tänk på att göra din ansökan i god tid innan arbetet ska starta.

Frågor och svar om grävtillstånd

Ingreppen i samband med lednings- och schaktarbeten innebär ofta att vägkropp och intilliggande beläggning försvagas. Vanliga skador som uppkommer är till exempel sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år, även efter att gatan har fått en ny beläggning.

Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark ska därför betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Ersättningen delas in i en fast kostnad för administration samt syn och besiktningar och en rörlig kostnad för det framtida ökade underhållet samt den verkliga merkostnaden för ev. ökade kostnader i samband med den ordinarie driften.

Du ansöker om grävtillstånd via vår e-tjänst för grävtillstånd. Första gången du ansöker behöver du registrera ett nytt konto. Sedan fyller du i dina uppgifter, markerar på kartan var du ska gräva och bifogar eventuella filer. Med ansökan kan du också behöva bifoga en trafikanordningsplan, TA-plan. Till sist godkänner du villkoren och sparar ansökan som då skickas till kommunen.

Om du har ett grävtillstånd sen tidigare och behöver förlänga tidsperioden går detta att göra i e-tjänsten.

Ansök om grävtillstånd

När arbetet är klart, senast två veckor efter trafikpåsläpp, ska du göra en klaranmälan i systemet och skicka in en kvalitetsdokumentation.

Vid akuta grävningar, som vid till exempel vattenläckor eller kabelfel, ska ansökan om grävtillstånd lämnas in i efterhand via e-tjänsten.

Ansök om grävtillstånd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window