Trafikanordningsplan

För att genomföra ett arbete på eller i anslutning till kommunens gator, gång- eller cykelvägar, behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Begreppet trafik innefattar gående, cyklister, kollektivtrafik och övrig trafik. Det kan till exempel handla om ett grävningsarbete på en gata, en byggnadsställning på en trottoar eller tillfälliga arrangemang som kräver att man stänger del av gata eller gång- och cykelväg.

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska börja. Arbete får inte börja innan ansökan har blivit godkänd.

Läs mer om grävtillstånd

Frågor och svar om trafikanordningsplan

En TA-plan innehåller fakta om ett vägarbete/arbetsområde och hur det ska märkas ut. TA-planen består av olika åtgärder för att man ska kunna bedriva ett säkert vägarbete – både för dem som utför arbetet och för trafikanterna, t.ex. bilister, cyklister och gående. Det kan vara alltifrån att sätta upp ett vägmärke som varnar för vägarbete till att stänga av en gata, parkeringsförbud och leda om trafiken.

En riskbedömning ska göras i samband med upprättande av en TA-plan. Eslövs kommun utgår från de krav och råd som Trafikverket ställer vid vägarbeten och liknande arbeten.

För att läsa mer om hur ett vägarbete utförs på ett säkert sätt med hänsyn till trafiksäkerheten, se Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg. (Finns på Trafikverkets hemsida, heter TRVK Apv.)

TA-planen ska innehålla en karta över aktuellt område samt en ritning med måttangivelser på hur sökande har tänkt skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal. Det ska även framgå om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet eller avstängd gata. Se Exempel och symboler för trafikanordningsplaner.

Olika gator och vägar kan ha särskilda förutsättningar med tanke på att trafikslag, trafikintensitet och utformning varierar. Om du är osäker på hur ritningen ska se ut kan du köpa denna tjänst av företag som arbetar med att ta fram TA-planer.

En godkänd TA-plan kräver att du som utför arbetet har någon på plats som är utmärkningsansvarig. Utmärkningsansvarig ansvarar för att vägmärken, avspärrningar och varningsbelysning är väl synliga och korrekt placerade under dygnets alla timmar och alla veckans dagar. Utmärkningsansvarig eller ansvarig arbetsledare ska vara anträffbar per telefon alla dygnets timmar.

Ibland innebär arbetet att man måste stänga av en gata. Då utfärdar kommunen en lokal trafikföreskrift, men det är utmärkningsansvarig som ansvarar för skyltningen.

Utöver att TA-planen ska se till att arbeten, evenemang och annat sker säkert i trafiken kan det finnas annat som också är viktigt att tänka på.

  • Behövs det ett grävtillstånd?
  • Behövs det ett tillstånd från polisen för ianspråktagande av offentlig platsmark?
  • Kommer kollektivtrafiken att påverkas av arbetet?
  • Bör information gå ut till allmänheten?

Sådan information ska också framgå när du skickar in din TA-plan.

Om du ska genomföra ett arbete på eller i anslutning till kommunens gator, gång- eller cykelvägar som påverkar trafiken, måste du ha en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) av väghållaren. I begreppet trafik innefattas gående, cyklister, kollektivtrafik och övrig trafik.

Det kan till exempel handla om ett grävningsarbete på en gata, en byggnadsställning på en trottoar eller tillfälliga arrangemang som kräver att man stänger del av gata eller gång- och cykelväg.

Ansökan om TA-plan görs via e-tjänsten Grävtillstånd i e-tjänstportalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window