Gräva och schakta

För att få gräva i kommunens mark, som i till exempel gator och parker, måste du göra en ansökan om grävtillstånd.

Processen kring grävning och schaktning regleras av Grävbestämmelser för allmän plats. För att få gräva måste du göra en ansökan. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Arbete får inte påbörjas innan ansökan har blivit godkänd. Undantag är akuta grävarbeten, där en ansökan kan lämnas in i efterhand.

Om trafikanter påverkas ska även en trafikanordningsplan (TA-plan) skickas in. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan arbetet ska påbörjas.

Läs mer om trafikanordningsplan här

Frågor och svar om grävtillstånd

Ingreppen i samband med lednings- och schaktarbeten innebär ofta att vägkropp och intilliggande beläggning försvagas. Vanliga skador som uppkommer är till exempel sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år, även efter att gatan har fått en ny beläggning.

Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark ska därför betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Ersättningen delas in i en fast kostnad för administration samt syn och besiktningar och en rörlig kostnad för det framtida ökade underhållet samt den verkliga merkostnaden för ev. ökade kostnader i samband med den ordinarie driften.

Ansökan görs via e-tjänsten Grävtillstånd som du hittar här. Första gången du ansöker behöver du registrera ett nytt konto. Sedan fyller du i blanketten, markerar på kartan var du ska gräva och bifogar eventuella filer. Med ansökan kan du också behöva bifoga en trafikanordningsplan, TA-plan. Till sist godkänner du villkoren och sparar ansökan som då skickas till kommunen.

Om du har ett grävtillstånd sen tidigare och behöver förlänga tidsperioden går detta att göra i e-tjänsten.

När arbetet är klart, senast två veckor efter trafikpåsläpp, ska du göra en klaranmälan i systemet och skicka in en kvalitetsdokumentation.

Vid akuta grävningar, som vid till exempel vattenläckor eller kabelfel, ska ansökan om grävtillstånd lämnas in i efterhand via e-tjänsten.

Länk till e-tjänsten

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window