Gräva och schakta

För entreprenörer finns speciella regler för hur grävningsarbete ska utföras och hur marken ska återställas efter avslutat arbete.

Entreprenörer ska först skicka in en ansökan om tillstånd till Eslövs kommun. Till ansökan bifogas ritningar, där det tydligt framgår vilket slags arbete det rör sig om samt var och hur det ska utföras. Om trafikanter påverkas ska även en trafikanordningsplan (TA-plan) skickas in.

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Arbete får inte påbörjas innan ansökan har blivit godkänd.

Mer information om regler och tillstånd för att gräva i mark som ägs av kommunen finns att läsa i Grävningsbestämmelser.

Förlänga grävningstillstånd

Om du har ett grävningstillstånd sen tidigare och behöver förlänga tidsperioden behandlar vi detta som ett ny ansökan. Det innebär att du måste skicka in en ny blankett för grävningsansökan med uppdaterade uppgifter. Samma gäller om du har en godkänd trafikanordningsplan sen tidigare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window