Bygglov för olika branscher

Här har vi samlat information och råd kring bygglov och anmälan som gäller dig som har eller ska starta en verksamhet, till exempel butik, restaurang, kontor eller skola.

För att bygga nya butiker, inreda befintliga hus, som tidigare varit något annat, för handel eller dela upp en lokal i flera mindre separata butiker behöver du bygglov. Du behöver också bygglov för att ändra en fasad och för att sätta upp skyltar.

Byggnader och skyltar

 • Ändra användning: Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från lager till frisör eller från kontor till butik.
 • Skyltar: Du behöver också bygglov för att sätta upp skyltar. Din skylt ska följa de riktlinjer som finns för skyltar i Eslöv.

Ytterligare tillstånd och regler

 • Folköl och tobak: Ska du sälja folköl och tobak ska du vända dit till tillståndsenheten på socialförvaltningen.
 • Receptfria läkemedel: Ska du sälja receptfria läkemedel ska du anmäla detta till Läkemedelsverket.
 • Livsmedel: Ska du sälja livsmedel i din butik ska du registrera din verksamhet hos miljönämnden. Det ska också finnas en fungerande egenkontroll.
 • Zoo-butik: Ska du öppna zoo-butik behöver du tillstånd enligt naturskyddslagen. Tillstånden handläggs av länsstyrelsen.

För att bygga nya kontorshus eller för att bygga till eller ändra fasader på befintliga behöver du bygglov. Du behöver också bygglov för att inreda byggnader, som tidigare använts till något annat, för kontor.

Ändra användning

Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från bostad till kontor. Du behöver dock inte bygglov för att inreda ett enstaka rum i en bostad till kontor för den som bor i bostaden.

Skyltar

Du behöver också bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar och ljusanordningar. Din skylt eller ljusanordning ska följa de riktlinjer som finns för skyltar i Eslöv.

Du behöver bygglov för att bygga nya skolor och förskolor eller för att inreda befintliga byggnader för skolverksamhet som tidigare varit något annat.

Ändrad användning

Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från kontor till skola.

Tidsbegränsat bygglov

Om bygglov inte kan ges för ändrad användning eller för en tillfällig paviljong på mark som inte får bebyggas kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att lösa ett tillfälligt behov av skol- eller förskoleplatser.

Utemiljö

Förskolor och skolor ska alltid ha tillgång till skolgård utomhus. För förskolor ska dessutom logistiken för hämtning och lämning med bil redovisas i bygglovet.

Skyltar

Du behöver också bygglov för att sätta upp skyltar. Din skylt ska följa de riktlinjer som finns för skyltar i Eslöv.

Ytterligare tillstånd och regler

 • Tillstånd för att starta verksamhet: Om du vill starta en enskild förskola ska du ansöka om att bli godkänd till skol- och fritidsnämnden. Vill du starta en skola ansöker du hos Skolinspektionen.
 • Hälso- och miljökrav på undervisningslokaler: Innan du startar en förskola eller skola ska du anmäla verksamheten till miljönämnden. Miljönämnden ställer till exempel krav på ventilation, ljudnivåer, hygieniska krav och krav på ute- respektive innemiljön.

För att uppföra nya byggnader för restauranger eller kiosker behöver du bygglov. Samma sak om du vill bygga till eller ändra fasader eller starta restaurang i en byggnad som tidigare använts till något annat. I vissa fall behöver du också bygglov för uteservering.

Ändra användning

Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från kontor till restaurang.

Tidsbegränsat bygglov

Om bygglov inte kan ges för den ändrade användningen eller en enkel lättdemonterad byggnad kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva verksamheten. Det kan också vara en möjlighet för enklare byggnader som inte klarar kraven på utformning, inte är planenliga och/eller bara ska användas under en begränsad tid.

Uteservering

För vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med en uteservering behöver du bygglov, till exempel för att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak. Även om du inte behöver ansöka om bygglov finns det speciella regler för hur en uteservering ska se ut. Du ska också ansöka om tillstånd för att få öppna uteservering hos polisen.

Skyltar och ljusanordningar

Du behöver också bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar. Din skylt eller ljusanordning ska följa de riktlinjer som finns för skyltar i Eslöv.

Ombyggnad av restaurangkök

Du behöver inget bygglov om du ska bygga om ditt restaurangkök om ombyggnaden är inuti byggnaden och inte innebär att fasaden ändras. Du behöver dock göra en anmälan för följande åtgärder:

 • Installation eller väsentlig ändring av ventilationen
 • Ändring av bärande konstruktion
 • Ändring av brandskyddet
 • Stambyte
 • Installation av fettavskiljare

Här har vi samlat en del information speciellt för dig företagare, oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Det handlar om parkeringsplatser, tillgänglighet för funktionshindrade, byggnadens lämplighet för ändamålet och om tidsbegränsade bygglov.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och dessutom vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Om det inte går att ordna både parkering och god utemiljö, ska utemiljön prioriteras.

Tillgänglighet för funktionshindrade

I bygglovsansökan kontrolleras om entrén utanför byggnaden, byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Inför startbesked kan tillgängligheten behöva studeras ännu mer i detalj för diskussion under det tekniska samrådet.

Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara handikappanpassade.

Byggnadens lämplighet för ändamålet

I bygglovet ingår det i handläggningen att bedöma om byggnaden är lämplig för ändamålet. Syftet är att undvika olyckor, att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Tidsbegränsat bygglov

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, till exempel parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window