Bygglov för flerbostadshus

Flerbostadshus är ett hus där det finns fler än två bostäder. Här har vi samlat information och råd för dig som ska bygga om, bygga till, ändra eller bygga nytt flerbostadshus.

Du behöver bygglov om du vill bygga nya balkonger på befintliga hus. Du behöver också bygglov för ändringar, till exempel om du vill glasa in balkonger. Du kan ibland också behöva bygglov för underhåll av befintliga balkonger.

Vid ett stambyte ändras vatten- eller avloppsstammarnas läge, dimension eller material. Är det en stor ändring ska du göra en anmälan till bygglovsenheten.

Att använda ett rum i en lägenhet för kontor för den som bor där är inte bygglovspliktigt. Men om hela eller delar av lägenheten ska användas för något annat, till exempel en tandläkarmottagning eller en frisörsalong, behöver du bygglov för ändrad användning.

Du behöver också bygglov för att inreda en del av ett flerbostadshus till ett nytt ändamål, till exempel från kontor till butik.

Du behöver bygglov för att inreda vinden, göra taklyft, bygga nya takkupor eller takfönster. I detaljplanen finns bestämmelser om det är möjligt eller inte. Det finns också flera byggtekniska krav i plan- och bygglagen.

Varje byggnad har sina egna arkitektoniska möjligheter och plan- och bygglagen har därutöver också flera byggtekniska krav som behöver lösas inför bygglov respektive startbesked. Du ska redovisa anordningar för taksäkerhet och utrymning så att det ingår i helhetsbedömningen av bygglovsansökan. Taket är byggnadens femte fasad.

Här har vi samlat information speciellt för dig med ärenden kring flerbostadshus. Det handlar om regler för verksamheter i hemmet, om att slå ihop eller dela upp lägenheter och om hur förändringar i en lägenhet kan påverka hela huset.

Liten verksamhet hemma

Du behöver inte bygglov om du ska använda ett rum hemma för kontor för den som bor där. Om hela eller delar av lägenheten ska användas för något annat, till exempel en tandläkarmottagning eller en frisörsalong, behöver du bygglov för ändrad användning.

Slå ihop eller dela upp lägenheter

Du behöver inte bygglov för att slå ihop lägenheter, men däremot för att dela upp en lägenhet i flera. Ibland finns det begränsningar i detaljplanen hur många lägenheter som får finnas. Ofta är brandskyddet en avgörande punkt vid delning, speciellt om det är en lägenhet i två eller fler våningar som ska delas upp.

Förändringar kan påverka hela huset

När du planerar att riva en vägg eller flytta ett kök i en lägenhet kan det påverka hela husets konstruktion och tekniska system. Om du ska göra ingrepp i bärande konstruktioner med mera behöver du göra en anmälan. Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har också regler i sina stadgar om vad som gäller, även om det inte behövs bygglov eller anmälan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window