Varuexponering, gatupratare, skyltar och flaggor

Om du på olika sätt vill exponera din verksamhet med gatupratare, varuexponering, skyltar och flaggor på offentliga platser behöver du ansöka om tillstånd hos Polisen. Här hittar du också information om du vill sätta fasta skyltar eller markiser på din verksamhet.

Gatupratare och skyltar

För gatupratare, skyltar och liknande som placeras på allmänna platser, så som på en gångbana eller torg, måste du söka polistillstånd. Alla saker får bara vara uppställda under den tid affären är öppen, och det är bara tillåtet med en gatupratare per näringsidkare. Polisen har rätt att återkalla tillståndet för den som inte rättar sig efter tillsägelse. Polisen har också rätt att ge böter för den som bryter mot anvisningar eller placerar ut skyltar utan tillstånd. Du ansöker om polistillstånd via Polisens hemsida.

Polisen tar ut en avgift för ditt tillstånd, och handlägger inte sin ansökan förrän du har betalt avgiften. För att ställa upp saker på offentlig plats tar kommunen ut en avgift. Du hittar kostnad för olika platser i Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats.

Placering av gatupratare

Gatupratare och skyltar ska placeras längs med husväggen om det är 1,5 m bredd kvar av trottoaren efter att gatupratare, skyltar, utemöbler, blomkrukor och liknande är utplacerat. Alla saker som ställs på trottoaren intill husväggen ska en minst 10 cm hög sockel/sarg. Om det finns möbleringszoner ska allt placeras där. Då står skyltarna, gatupratarna inte längs med husväggen.
Polisen ger aldrig tillstånd för att ställa saker vid huvudled eller på gång- och cykelbana.

Flaggor och markiser

Fasadflaggor och markiser ska placeras så att underkanten är minst 2,5 meter över marken. Du behöver inte söka bygglov för fasadflaggor, men beroende på vilken fastighet din verksamhet är i kan du behöva söka bygglov för markiser. Varumärkesreklam på markiser är inte tillåtet.

Fasadskyltar

Fasta fasadskyltar både med och utan belysning ska du söka bygglov och fastighetsägarens godkännande för. Fasadskyltar som sitter fast på husväggen ska sitta så att skyltens underkant är minst 2,5 meter över marken. Mer information om att söka bygglov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window