Affischering

I Eslöv finns två affischtavlor – en på Stinstorget vid stationen och en utanför Stadsbiblioteket – som är till för att marknadsföra arrangemang i kommunen. Där är du välkommen att sätta upp affischer om du följer de regler som gäller.

För att affischera på annan plats än kommunens affischtavlor krävs ett polistillstånd. När tillståndet går ut, ska affischerna vara borttagna och platsen ska vara återställd i samma skick som innan.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats (polisen.se)

Regler för affischering

  • Affischering är tillåtet för tillfälliga arrangemang, till exempel vårmarknad, cirkus eller konserter.
  • Affischera inte vid huvudleder och inte heller på vägmärkesskyltar eller stolpar för trafiksignaler.
  • Du får bara affischera på belysningsstolpar.
  • Storleken på affischen får vara maximalt 50 centimeter x 70 centimeter.
  • Affischerna får inte utgöra hinder för eller riskera att skada människor. Affischerna får heller inte skymma sikten, speciellt i korsningar, vid övergångsställen och cykelöverfarter.
  • Sätt inte upp affischer så att de skjuter ut över en gång- eller cykelbana på lägre höjd än 2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.
  • Ta bort affischerna senast vid tillståndstidens slut och återställ platsen till samma skick som innan.
  • Sätt upp max två affischer per arrangemang.

Ställ upp affischeringsbockar på de mörkare rosa ytorna på kartan. Zooma för att se hela kommunen. De ljusorangea områdena är Eslövs kommuns mark.

Karta med platser där affischeringsbockar kan sättas upp efter polistillstånd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window