Affischering

I Eslöv finns två affischtavlor – en på Stinstorget vid stationen och en utanför Stadsbiblioteket – som är till för att marknadsföra arrangemang i kommunen. Där är du välkommen att sätta upp affischer om du följer de regler som gäller.

Ska du affischera på annan plats krävs tillstånd. Tillstånd söker du hos polisen och sen yttrar sig Eslövs kommun innan polisen fattar beslut. När tillståndet går ut, ska affischerna vara borttagna och platsen ska vara återställd i samma skick som innan.
Här läser du polisens information och hittar ansökningsblankett.

Regler för affischering:

  • Affischering får endast göras om det gäller ett arrangemang av tillfällig art till exempel vårmarknad, cirkus, konserter eller liknande.
  • Affischering får inte ske vid huvudleder och inte heller på vägmärkesskyltar eller stolpar för trafiksignaler.
  • Affischer får endast sättas upp på belysningsstolpar.
  • Storleken på affischen får vara maximalt 50 cm x 70 cm.
  • Affischerna får inte sättas upp så att de utgör hinder för eller riskerar att skada människor. De får inte heller skymma sikten (speciellt i korsningar, vid övergångsställen och
    cykelöverfarter).
  • Affischerna får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång eller cykelbana på lägre höjd än 2,5 m eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 m.
  • Affischerna ska senast vid tillståndstidens utgång vara borttagna och platsen återställd i förutvarande skick.Du får sätta upp max två affischer per arrangemang.

På nedanstående karta kan du se platser där affischeringsbockar kan ställas upp.  Zooma ut, så kan du se resten av kommunen också. De ljust orangea områdena är mark som ägs av Eslövs kommun och de rosa ytorna är platser för affischering.

Karta med platser där affischeringsbockar kan sättas upp efter polistillstånd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window