Egenkontroll livsmedel

Livsmedelsföretagares kunder ska inte bli sjuka för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller allergiframkallande ämnen som inte har skrivits ut på innehållsförteckningen.

Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att maten är säker och att kunden inte blir lurad. Som livsmedelsföretagare måste du ha kontroll över din verksamhet och dokumentera avvikelser som upptäcks och visa hur du har åtgärdat dessa.

Grundförutsättningarna för egenkontroll är:

  • utbildning av personal
  • personlig hygien
  • bra vattenkvalitet
  • förebyggande skadedjursarbete
  • rengöring av lokal och utrustning
  • utformning och underhåll av lokal och utrustning
  • temperaturkontroller
  • ankomstkontroll av varor
  • avfall

Som livsmedelsföretagare är man ansvarig att upprätta ett system för egenkontroll. Det är en mycket viktig del av företagets kvalitetssäkring. Exakt hur systemet ska utformas och dokumenteras är inte reglerat i någon lagstiftning och kan anpassas efter verksamhetens storlek och komplexitet. Det ska dock baseras på god hygien och produktionspraxis (GHP) och faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP).

Till hjälp att bygga upp ett system för egenkontroll finns branschriktlinjer för god hygien- och produktionspraxis. Dessa hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, branschriktlinjer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window