Hästgödsel

Hästgödsel är en bra resurs vid växtodling. Gödseln innehåller bland annat kväve och fosfor som är viktiga näringsämnen vid odling. Men om näringsämnena hamnar fel riskerar de att övergöda våra sjöar och vattendrag.

Från och med 2023 kommer kommunen att göra tillsynsbesök på hästgårdar som har mellan två och 100 hästar. Det är Vattenmyndigheten som gett uppdraget till alla Sveriges kommuner.

Nitratkänsligt område

Stora delar av Eslövs kommun är ett så kallat nitratkänsligt område vilket innebär att området är extra känsligt för utsläpp av fosfor och kväve. Här gäller därför hårdare regler för hantering och spridning av gödsel.

Syftet med tillsynsbesöken är titta på hur hästgårdarna:

  • lagrar, hanterar och sprider gödsel
  • sköter rast- och beteshagar
  • hanterar upptrampning av hagar och utfodringsplatser.

De hästgårdar som ska få tillsynsbesök kommer att bli kontaktade av kommunen.

Läs mer i Jordbruksverkets broschyr Hästgödsel – en naturlig resurs

För besöket tar kommunen en tillsynsavgift som är baserad på den tid besöket tar. Läs mer om Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window