Ansökan om serveringstillstånd

En ansökan om serveringstillstånd ska alltid skickas skriftligen till kommunen. Du som söker måste ha fyllt 20 år och vara behörig firmatecknare för firman eller bolaget.

Det är alkohollagen som styr kommunens tillståndsarbete.

Lämplighet

Enligt lagen ska kommunen pröva om du som ansöker om att få servera alkohol är lämplig för uppgiften. Det innebär att du som söker ska vara ekonomiskt skötsam. Sökanden får inte ha ett brottsligt förflutet. Du som ansöker om serveringstillstånd ska i regel avlägga ett kunskapsprov för att visa att du har tillräcklig kunskap om alkohollagen.

Ansök om stadigvarande serveringstillstånd

Alkohollagen ställer krav på att den som serverar alkohol måste servera lagad, eller på annat sätt tillredd, mat under hela serveringstiden. Gästerna ska erbjudas ett varierat utbud av maträtter. För att beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska ett eget kök finnas i anslutning till serveringslokalen. Serveringslokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

Normaltiden för servering av alkohol är kl. 11.00–1.00. Eslövs kommuns riktlinjer för serveringstillstånd anger i detalj vad som gäller.

Den som ansöker om ett serveringstillstånd ansvarar för att nödvändiga dokument kommer in till kommunen. En ansökan kan inte handläggas förrän samtliga dokument har skickats in.

Tillståndshandläggaren kontaktar bland annat Polisen, Skatteverket och förvaltningen för Miljö och Samhällsbyggnad för att samla in uppgifter. Därefter utreds ärendet.

I de flesta fall är det de förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden som fattar beslut om en ansökan ska beviljas eller inte. Handläggningstiden för en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd är cirka tre månader. För tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten är handläggningstiden en månad och för tillstånd för servering till slutna sällskap två veckor.

Handläggningstiden räknas från den dag då ansökan är komplett. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window