Rökförbud på allmänna platser

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. 

Rökförbudet kommer bland annat att gälla uteserveringar, entréer dit allmänheten har tillträde, t.ex. affärer, idrottsläktare och perronger.

Rökförbud på uteserveringar och vid entréer from 1 juli

Vems ansvarar för att förbudet följs?

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Det betyder att det är den som äger eller hyr en lokal ansvarar för rökförbudet. Till exempel är det den som driver en uteservering som har ansvar för att rökförbudet följs på serveringen.

Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger också på den som äger eller hyr lokalen. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré. I ansvaret ingår också att informera och sätta upp skyltar vid entrén om rökförbudet.

Var gäller rökförbudet?

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på fler utomhusområden. Rökförbudet gäller nu även:
• utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner,
• på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
• inom inhägnade idrottsanläggningar utomhus. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
• på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
• vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Kommunens tillsynsansvar

Kommunen har ansvaret för att informera och kontrollera att den som är ansvarig följer lagen. Om den ansvarige inte gör vad som krävs för att se till så att rökförbudet följs, kan kommunen förelägga den ansvarige och i vissa fall kombinera föreläggandet med vite.

Vilka produkter omfattas av rökförbudet?

Rökförbudet gäller både rökning, e-cigaretter och rökning av tobak i vattenpipa. De som tuggar tuggtobak eller snusar påverkas inte av rökförbudet.

Syftet med lagen

Syftet med den nya tobakslagen är att minska på tobaksbruket, minska den passiva rökningen och att nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.

Läs mer om lagen på folkhälsomyndighetens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window