Rökförbud på allmänna platser

Den nya tobakslagen som gäller sedan 2019 innehåller bestämmelser om rökfria miljöer utomhus. Rökförbudet gäller uteserveringar, entréer dit allmänheten har tillträde, t.ex. affärer, idrottsläktare och perronger.

Vems ansvar?

Du som äger eller hyr en lokal ansvarar för att rökförbudet följs. I ansvaret ingår också att informera och sätta upp skyltar vid entrén om rökförbudet.

Vilka produkter?

Rökförbudet gäller cigaretter, e-cigaretter och rökning av tobak i vattenpipa. Rökförbudet gäller inte tuggtobak och snus.

Var gäller rökförbudet?

Det är sedan tidigare förbjudet att röka på skolgårdar, vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka på fler utomhusområden, såsom

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner,
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
  • inhägnade idrottsanläggningar utomhus,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Tillsyn

Eslövs kommun har ansvaret för att informera och kontrollera att du som är ansvarig följer lagen.

Syftet med lagen

Syftet med tobakslagen är att minska på tobaksbruket, minska den passiva rökningen och att nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window