Modul III – Ekonomisk genomlysning

I samband med utbildningen erbjuds du en kostnadsfri övergripande översyn av företagets nuvarande ekonomiska ställning tillsammans med rådgivare från Ludvig & Co.

Modul III går inte att boka separat utan ingår för deltagare som anmält sig antingen för modul I eller modul II eller som deltar i hela utbildningen.

Den övergripande översynen av företagets nuvarande ekonomiska ställning görs genom att titta på några relevanta nyckeltal som hör ihop med tillväxt. Ludvig & Co lämnar tips till företaget om hur man kan förbättra dessa nyckeltal och utveckla företaget.

I samband med den ekonomiska genomlysningen behöver Ludvig & Co få tillgång till företagets balans- och resultaträkningar ett år tillbakaför att kunna göra jämförelser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window