Modul II – EFL Executive Education, Affärsutvecklingsprogram

Modul II är uppbyggt kring ett 3-stegsprogram om två halvdagar och en heldag där du sparras av och växelverkar med EFL:s spetskompetens med utgångspunkt i din egen verksamhet.

Tillsammans med övriga deltagare utbyter ni erfarenhet, hjälps åt och ger näring över bolagsgränserna, samverkar och tar action.

Dag 1 ger dig redskapen i hur du kan bli bättre på att förstå din omvärld, dag 2 tar sikte dina kunder och din marknad och dag 3 fokuserar på en situationsanpassad strategi för din verksamhet.

Datum:

  • 29/10 kl. 13.00-16.30
  • 12/11 kl. 13.00-16.30
  • 26/11 kl. 8.30–16.30

Plats: Vi planerar att utföra utbildningen fysiskt, självklart enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Plats meddelas senare.

Digital lärplattform: Alla deltagare på utbildningen kommer under programmet att ha digitalt stöd via EFL Learning Lounge, där en särskild hemsida skräddarsys för er utbildning. Exempelvis kommer föreläsnings-slides och kursmaterial att finnas och laddas upp löpande under kursens gång.

Diplom: Efter genomgången utbildning kommer deltagarna att få ett diplom för genomgången Affärsutvecklingsutbildning i Eslövs Kommuns regi i partnerskap med EFL. Med EFL:s unika koppling till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och med 50 år som marknadsledande inom management, affärsutveckling, ledarskap och styrelseutveckling inom regionen borgar diplomet för att din prestation håller hög standard och är erkänd i näringslivet.

Innehåll:

  • Steg 1 – Omvärldsanalys (1/2 dag)

En förutsättning för att kunna planera, fatta beslut och agera för vårt företags bästa måste vi först ha en förståelse för vår omvärld. Steg 1 kommer att ge deltagaren svar på de stora och makroekonomiska frågorna samtidigt som vi kommer till insikt med hur detta påverkar svensk ekonomi, politik och näringsliv.

EFL-medarbetaren och nationalekonom Fredrik N G Andersson går igenom coronakrisens kortsiktiga och långsiktiga effekter på ekonomin och politiken. Han beskriver krisens tre akter och vad vi kan förvänta oss under dessa. Frågor som behandlas är: vad händer med räntan och växelkursen? Hur mycket pengar kan staten låna och vad kan tänkas hända med skatter offentliga utgifter framöver? Vad händer med globaliseringen? Kommer krisen leda till att världens länder sluter sig? Kommer vi få se ökad reglering av ekonomin framöver? Vad innebär dessa förändringar i omvärlden för mitt företag och vår verksamhet? Hur kan vi arbeta för att vara förberedda på dessa omvärldsförändringar och få dessa att verka i till vår fördel?

  • Steg 2 – Kunden och marknaden (1/2 dag)

Nu när vi förstår vår omvärld och dess förändringstrender zoomar vi i steg 2 in siktet och tittar på vår egen verksamhet och hur vi utifrån rådande läge kan arbeta för att hitta en bättre position: Kunden och vår marknad.

Hur ser vi på vår marknad ? Hur kommunicerar vi vår produkt, vara eller tjänst ? Hur marknadsför vi oss ? Hur bygger vi relationer ? Hur tar vi vår verksamhet till nästa nivå? Ska vi kommunicera utifrån vår syn på oss själv eller utifrån hur kunden ser på oss? Vilka möjligheter ger omvärldstrenderna oss för att utveckla våra affärsmodeller och ta nya positioner?

  • Steg 3 – Innovativ och situationsanpassad marknadsstrategi (1/1 dag)

Utifrån vår omvärld, vår marknad och vår kund adresserar vi i steg 3 innovativ och situationsanpassad marknadsstrategi: Hur blir vi i än högre utsträckning marknadsorienterade, hur bygger vi en strategi och hur skrider vi till verket? På vilket sätt påverkar snabba omvärldsförändringar och en allt högre grad av digital utveckling vår verksamhet? Hur kan vi arbeta för att hitta nya positioner utifrån denna snabba utveckling? Hur kan vi digitalisera våra affärsmodeller? Hur kan vi hitta nya affärsmodeller för att ligga i utvecklingens framkant?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window