Anbudsskola för näringslivet

Välkomna till Inköps- och upphandlingsenhetens anbudsskola!

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

Eslövs kommun erbjuder, under normala år, en anbudsskola för näringslivet. Anbudsskolan syftar till att stärka kunskapen om LOU och förståelsen för den offentliga affären.

Med anledning av den pågående coronapandemin har vi istället tagit fram en digital utbildning.

Välkommen att delta!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window