Om inköp och upphandling i Eslövs kommun

Eslövs kommun köper varor och tjänster för flera hundra miljoner kronor per år. För att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt finns regler för hur vi gör våra inköp och upphandlingar.

På kommunledningskontoret finns inköps- och upphandlingsavdelningen med ett övergripande ansvar för inköp, upphandling och e-handel i Eslövs kommun.

Avdelningen fungerar som kommunens expertresurs inom dessa områden och arbetet som bedrivs är strategiskt, operativt och taktiskt.

Samtliga annonseringspliktiga upphandlingar av varor och tjänster hanteras av inköps- och upphandlingsavdelningen, medan entreprenadupphandlingar genomförs i de verksamheter där behoven uppstår.

Inköps- och upphandlingsavdelningen ansvarar även för de avtal som sluts utifrån upphandlingssamverkan med extern part.

Eslövs kommun samarbetar huvudsakligen med Lunds kommun, Skånes kommuner, Statens Inköpscentral/Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral.

Det finns flera lagar som styr när en kommun ska göra affärer med det privata näringslivet. För Eslövs kommun faller de flesta upphandlingar under Lagen om offentlig upphandling, LOU. Denna lagstiftning bygger på ett EU-direktiv och är en del av den gemensamma marknadens grundpelare. LOU styr formerna för hur avtal får ingås av en kommun med krav på annonsering för att näringslivet ska känna till att kommunen vill göra affärer. Till formkraven i upphandling finns också regler i Offentlighets- och sekretesslagen. 

När ett avtal är ingånget så gäller i huvudsak de vanliga avtalsrättsliga lagarna och rättsprinciperna på samma sätt som mellan två företag.

Läs mer om regler och förutsättningar att göra affärer med offentliga verksamheter på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window