Direktupphandling

I Eslövs kommuns Riktlinjer för inköp och upphandling anges hur direktupphandling ska genomföras i Eslövs kommun. Direktupphandling som överstiger ett värde av 100 000 SEK genomförs i Mercells direktupphandlingsmodul. Direktupphandlingar kan, men måste inte, annonseras.

Direktupphandlingsgränsen är en i upphandlingslagarna fastställd beloppsgräns. Om värdet av upphandlingen inte överstiger denna beloppsgräns får den upphandlande myndigheten eller enheten använda direktupphandling.

Här hittar du tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Mer om direktupphandling på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window