Direktupphandling

I Eslövs kommuns Riktlinjer för direktupphandling anges hur direktupphandling ska genomföras i Eslövs kommun. Direktupphandling som överstiger ett värde av 100 000 SEK genomförs i Visma direktupphandlingsmodul. Direktupphandlingar kan, men måste inte, annonseras.

Direktupphandlingsgränsen är en i upphandlingslagarna fastställd beloppsgräns. Om värdet av upphandlingen inte överstiger denna beloppsgräns får den upphandlande myndigheten eller enheten använda direktupphandling.

Här hittar du tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Mer om direktupphandling på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Riktlinjer för direktupphandling

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window