E-handel – Inköpssystem

Eslövs kommun använder sig av e-handel för att beställa varor och tjänster från avtalade leverantörer. Med e-handel avses att använda IT-stöd för arbetsflödet för beställning, leverans och fakturahantering.

Eslövs kommun arbetar kontinuerligt för att utveckla e-handeln i syfte att få till en effektiv beställning till betalningsprocess med våra leverantörer. Om man får en order från e-handelssystemet kan man som leverantör vara säker på att den som skickat den också har behörighet att företräda kommunen.

Vid dialog med våra leverantörer är det många som tycker att beställningsprocessen blir bättre när order skickas från inköpssystemet. Det finns då möjlighet att kvalitetssäkra den information som skickas till leverantören vilket underlättar för alla inblandade parter.

Uppföljningen av gjorda inköp som hanteras via systemet är mer detaljerad och ger bättre beslutsunderlag. I uppföljningen finns också möjlighet att se delar av effekterna som införande av e-handel har gett på kommunens verksamhet och underlag för att hitta ytterligare förbättringsmöjligheter.

I uppföljningen av hur väl kommunen betalar sina fakturor i tid kan noteras att de fakturor som kopplas till en order betalas oftare i tid än de fakturor som skickats utan föregående order.

Se gärna informationsfilmen nedan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window