E-handel

Eslövs kommun har beslutat att införa e-handel. Med e-handel avses att använda IT-stöd för arbetsflödet för beställning, leverans och fakturahantering för varor och tjänster.

För närvarande pågår ett projekt om införande av e-handel som beräknas vara slutfört i december 2020.

Processer för arbetet i kommunen som sker på en övergripande nivå har kartlagts och arbetet med att upphandla systemet som ska införas är initierad. Till hösten är tanken att systemet ska börja sättas upp och kopplas samman med kommunens ekonomisystem. Om allt går enligt plan skickas den första ordern innan jul.

Det är ca 30 leverantörer som är identifierade för att vara lämpliga att hanteras genom e-handelssystemet i den första införandevågen. De områden som omfattas är livsmedel till våra kök, kontorsmaterial, läromedel och annat material till skolverksamhet, möbler, städmaterial, sjukvårdsmaterial, IT-utrustning och mycket mer.

Efter att projektet är avslutat så kommer Eslövs kommun att kontinuerligt arbeta vidare för att utveckla e-handeln i syfte att få till en effektiv beställning till betalningsprocess med våra leverantörer. Om man får en order från e-handelssystemet kan man som leverantör vara säker på att den som skickat den också har behörighet att företräda kommunen.

Projektet påverkar mellan 500-1000 av kommunens anställda fram till december 2020.

Se gärna informationsfilmen nedan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window