Tips till dig som ska lämna anbud

Här har vi samlat information och tips till dig som är företagare och vill bli leverantör till kommunen.

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. Eslövs kommun erbjuder en digital anbudsskola för näringslivet.

Länk direkt till anbudsskolan

Som en del i vår anbudsskola intervjuade vi två leverantörer som har erfarenhet av att lämna anbud i en offentlig upphandling. Pernilla Svedberg som driver Specsavers i Eslöv och Johan Persson som äger Johans Trädgård & Miljö.

De har båda lämnat anbud och har idag avtal med Eslövs kommun. Hör dem berätta om sina upplevelser av offentlig upphandling, och ge tips på vad du som företagare kan tänka på.

Några tips i korthet

  • Läs igenom samtliga upphandlingsdokument.
  • Uppfyller ditt företag kraven för anbudsinlämning?
  • Är något otydligt? Ställ frågor under anbudstiden!
  • Upprätta ett anbud enligt anvisningarna i upphandlingen.
  • Kontrollera att alla krav uppfylls och att avtalsvillkoren kan accepteras utan reservationer.
  • Säkerställ att efterfrågade handlingar bifogas – men bifoga inget som inte efterfrågas!
  • Sätt pris och lämna in kvalitetsbeskrivningar när så krävs.
  • Lämna kontaktuppgifter och säkerställ tillgänglighet under anbudstiden.
  • Lämna in anbudet i tid!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window