Tips till dig som ska lämna anbud

 • Läs handlingarna.
 • Gör tidplan.
 • Fördela arbetsuppgifter.
 • Beställ dokument som ska bifogas och uppgifter som måste inhämtas, till exempel kreditrating eller intyg. Kontrollera alltid att ställda krav är uppfyllda.
 • Läs igenom förfrågningsunderlaget noga. Anbudsgivare ansvarar för att anbudet är komplett.
 • Upprätta frågelista över oklarheter och ställ frågor i TendSign.
 • Gå igenom avtalsvillkoren.
 • Accepteras alla villkor i avtalet?
 • Sätt priset.
 • Upprätta anbudet enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget
 • Följ dispositionen.
 • Kontrollera att ni svarat på alla krav samt svarat på alla beskrivningar och bifogat alla eventuella bevis som begärts i upphandlingen.
 • Kontrollera att alla begärda bilagor finns, kontaktperson för frågor kring anbudet finns och att denne är tillgänglig under anbudets giltighetstid.
 • Referenspersonerna som anges i anbudet ska vara vidtalade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window