Tips till dig som ska lämna anbud

I korthet

  • Läs igenom samtliga upphandlingsdokument.
  • Uppfyller ditt företag kraven för anbudsinlämning?
  • Är något otydligt? Ställ frågor under anbudstiden!
  • Upprätta ett anbud enligt anvisningarna i upphandlingen.
  • Kontrollera att alla krav uppfylls och att avtalsvillkoren kan accepteras utan reservationer.
  • Säkerställ att efterfrågade handlingar bifogas – men bifoga inget som inte efterfrågas!
  • Sätt pris och lämna in kvalitetsbeskrivningar när så krävs.
  • Lämna kontaktuppgifter och säkerställ tillgänglighet under anbudstiden.
  • Lämna in anbudet i tid!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window