Finansiering och riskkapital

Du som vill utveckla din verksamhet kan behöva extra kapital. Möjligheterna till finansiering och riskkapital är många.

De vanligaste formerna av finansiering är banklån, riskkapital och bidrag (offentlig finansiering).

Finansiering och riskkapital

För Almi är bärkraften i idéerna det viktigaste, viktigare än tillgångarna.  Almi möter upp när du har svårt att få tillgång till finansiering som täcker hela ditt  behov. Almi erbjuder riskvillig finansiering och arbetar mycket kring att våga ta chanser. Här erbjuds hjälpen i företagens alla faser.

Almis webbplats

Vinnovas mål är att prioritera hållbar tillväxt i Sverige via finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Beslut kring finansiering fattas i regel efter offentliga utlysningar inom Vinnovas program.

Vinnovas webbplats

Är du en skånsk företagare som vill utveckla din verksamhet inom internationalisering eller digitalisering? Då kan du söka finansiellt stöd från Region Skåne.

Läs mer på Region Skånes webbplats

Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Tillväxtverket erbjuder kunskap, nätverk och finansiering.

Till Tillväxtverkets webbplats

För dig som redan är igång och driver företag finns möjlighet att få finansiell hjälp via Connect. Connect drivs i regionala nätverk och är ett privat initiativ utan vinstintresse som främst finansieras av Connects partner i näringslivet.

Till Connect Skånes webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window