Anbudsskola för näringslivet

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. Eslövs kommun erbjuder, under normala år, en anbudsskola för näringslivet. Anbudsskolan syftar till att stärka kunskapen om LOU och förståelsen för den offentliga affären.

Med anledning av den pågående coronapandemin har vi under det senaste året inte kunnat genomföra utbildningen som tidigare. Vi istället tagit fram en digital utbildning. Ta del av den i filmen nedan.

Anbudsskola för näringslivet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window