Varför Eslöv?

Det korta svaret är: därför! Men kanske är det läge att utveckla lite. Eslöv ligger mitt i den Skånska myllan, eller i centrum av Greater Copenhagen om man så vill – en expansiv region gödslad med innovation, kunskap och framåtanda.

Med fyra miljoner invånare, 250 000 företag i regionen, närhet till världsledande forskning genom ESS och MAX IV och 17 universitet befinner sig Eslöv i en expansiv region – präglad av innovation, kunskap och framtidstro.

Eslövs kommun är en modern småstad med hjärtat i de gröna näringarna, hela vägen från bondens bördiga jordar till livsmedelsföretagens kvalitativa produkter som du hittar i varje hushåll i Sverige. Eslöv har en lång och stolt tradition av entreprenörskap. Med öppenhet mot omvärlden har människor från hela världen gjort Eslöv till sitt hem och plats för att förverkliga sina drömmar. Samma öppenhet har möjliggjort för såväl små som stora företag att starta från inget till att idag vara världsledande.

Det goda livet lever du i Eslöv

Livet i Eslövs kommun ger en trygg, enkel och innehållsrik vardag. Här finns attraktiva boendemiljöer för livets olika stadier, i såväl livlig centrummiljö som i natursköna landskap. Tillgången till bra och trygg skola, vård och omsorg förenklar vardagslivet och ger tid över till familj, fritid och vänner. Den rika variationen av fritids- och föreningsaktiviteter erbjuder något för alla intressen och åldrar. Det är enkelt att hitta gemenskap och meningsfull sysselsättning bland kommunens 200 aktiva föreningar.

Med Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg i kommunens utkanter är det nära till storstadens puls och en diversifierad och integrerad arbetsmarknad. Bra infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik gör det smidigt att resa till och från arbete, hem och nöje.

Företagsklimatet en prioriterad fråga

I Eslövs kommun ska det vara enkelt, attraktivt och självklart att starta, driva och utveckla företag.  Ett levande näringsliv är en förutsättning för en växande kommun och ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga i kommunen. Som företagare ska kontakten med kommunen vara smidig, serviceinriktad och rättssäker.

Här finns både en närhet mellan kommun och företagare, mellan företagen sinsemellan och till andra aktörer som erbjuder stöd och hjälp till dig som företagare. Besök ute på företagen är en självklar och naturlig del i arbetet med att skapa ett bra företagsklimat.

2022: Eslöv klättrade 80 placeringar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window