Näringslivsfakta

Människor och företag trivs och utvecklas i Eslöv. I kommunen finns det cirka 3 400 företag.

Det finns både stora multinationella aktörer, småföretagare och kluster med unik kompetens och produkter som efterfrågas över hela världen.

Näringslivsstruktur

Vård och omsorg, tillverkningsindustri, utbildning, handel och byggindustri är de största näringsgrenarna i kommunen, sett till antal anställda. Samtidigt utgör de gröna näringarna och hela kedjan från jord till bord en viktig del av kommunens identitet. Våra ekologiska lantbrukare och mathantverkare tillsammans med de stora livsmedelstillverkarna bidrar tillsammans till att göra Eslöv till en av Sveriges verkliga mat- och livsmedelskommuner.

De fem största privata arbetsgivarna är:

  • Orkla Foods Sverige AB,
  • Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB,
  • Smurfit Kappa Sverige AB,
  • Nordic Sugar AB
  • Lövets Personliga Assistans AB.

Tillsammans sysselsätter de fem företagen närmare 1 100 personer eller 20 procent av samtliga anställda inom det privata näringslivet i Eslövs kommun. Totalt har 11 350 personer sin arbetsplats i Eslövs kommun, vilket är en ökning med 6 procent sedan år 2000.

Antal företag

Sedan 2010 har antalet företag ökat med närmare 10 procent och enligt SCB:s företagsregister fanns det 3 400 företag i kommunen vid halvårsskiftet 2018. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet

Närmare 70 procent av företagen är enmansföretag utan anställda, vilket motsvarar hur det ser ut i övriga Sverige. Samtidigt har över 95 procent av samtliga arbetsställen i kommunen färre än 20 anställda.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window