Politiska mål

I Eslövs kommun ska det vara självklart och attraktivt att starta, driva och utveckla företag. Oavsett var du befinner dig på din resa finns det stöd och rådgivning att få hos oss.

Vision 2025 – Skånes bästa kommun att bo och verka i

  • Vi är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs.
  • Vi är förstahandsvalet för företagare vid nyetablering och expansion.
  • Vi driver en effektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus.

Handlingsprogram 2019-2022

Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022

Ett handlingsprogram för åren 2023-2026 antas under våren 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window