Mark för verksamheter

Både privata och offentliga aktörer i Eslövs kommun säljer och hyr ut mark för olika typer av verksamheter.

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja.

Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Priset är indelat i en fast del och en rörlig del på mellan 150 kr och 230 kr per m².

Den fasta delen är för alla tomterna 40 000 kr.

Ledig mark för verksamheter (kommunens mark)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window