Markanvisning för byggaktörer

Eslövs kommun anordnar markanvisningstävlingar för exploatering på kommunägd mark.

Markanvisningstävlingarna riktar sig till dig som är byggaktör för uppförande av bostäder. Vinnaren erbjuds att teckna ett markanvisningsavtal som innebär att vinnaren får en ensamrätt att under en viss tid med givna villkor förhandla med kommunen om ett markköp.

Intressentregister för markanvisningar

Vill du bygga i Eslövs kommun?
Anmäl dig då till vårt intressentregister för markanvisningar!

Se våra markanvisningar på eslov.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window