Hälsoskyddsverksamheter och offentliga lokaler

Alla som driver en verksamhet som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Verksamheter som kan ha en direkt påverkan på människors hälsa kallas för hälsoskyddsverksamheter, och tillsynsansvaret ligger på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

I miljöbalken (1998:808) finns bestämmelser som bland annat rör verksamheter som kan påverka människors hälsa, och som därför omfattas av det som kallas hälsoskyddstillsyn. Hälsoskyddet omfattar verksamheter som genom sin utformning eller genom omständigheter i lokalerna kan ha påverkan på människors hälsa, till exempel:

 • skolor, förskolor och andra undervisningslokaler
 • bassängbad
 • idrottsanläggningar och gym
 • frisörer
 • fotvårdare
 • solarier
 • hudvårdare
 • tatuerare
 • piercare
 • andra skönhetsvårdare och vårdinrättningar
 • tillhandahållande av bostäder eller tillfälliga boenden.

Det finns alltså en lång rad av olika typer av verksamheter som klassificeras som hälsoskyddsverksamheter.

Vissa typer av verksamheter måste anmälas till miljöavdelningen innan de får starta, men det gäller inte alla. Alla verksamheter omfattas av krav på egenkontroll i någon form. Är ni osäkra om just er verksamhet omfattas av sådana bestämmelser är det bra om ni kontaktar miljöavdelningen.

Tillsyn

Miljöavdelningen bedriver tillsyn på alla typer av verksamheter listade ovan. Syftet med tillsynen är att kontrollera att du som ansvarig har koll på riskerna med din verksamhet och att förebyggande arbete ständigt pågår för att förhindra att olägenhet för människors hälsa uppstår. Dvs att du har en egenkontroll för din verksamhet.

Tillsyn kan ske i många olika former, t.ex. genom platsbesök, men också genom att vi begär in specifika uppgifter, utredningar eller rapporteringar.

Tillsynsavgifter

Miljöavdelningens tillsyn är inte skattefinansierad. Samma sak gäller för en stor del av svenska myndigheters tillsyn. Istället tas avgifter ut, där den som får tillsyn ska betala. Tanken är att den som skapar ett behov av tillsyn ska stå för de kostnader som uppstår i samhället.

Hälsoskyddsverksamheter omfattas antingen av en fast årlig tillsynsavgift, eller en timbaserad avgift. Hur mycket man ska betala beror på vilken typ av verksamhet det är och vilken omfattning verksamheten har. Det finns också fasta avgifter för handläggning av olika ansökningar om tillstånd eller anmälningar. Mer information om dessa avgifter finns i taxan.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt inom hälsoskyddet baseras främst på hygieniska skäl och på smittspridning. Vilka verksamheter som omfattas av framgår av 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Du måste göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om du ska driva eller arrangera verksamhet i lokaler där:

 • allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
 • bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor.
 • undervisning bedrivs i en lokal.

Anmäl ny eller ändring av hälsoskyddsverksamhet (skolverksamhet, badanläggning eller hygienlokal)

Verksamheter som är anmälningspliktiga

 • Undervisningslokal (förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola)
 • Tatuering och piercing
 • Fotvård
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Microneedling/microblading
 • Barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap (nytt sedan 2021)
 • Öronhåltagning (nytt sedan 2021)
 • Koppning/våtkoppning/Hijama (om det under behandling används stickande eller skärande redskap)
 • Solarier
 • Badanläggningar/bassängbad

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Miljöbalken och dess följdförfattningar gäller även för verksamheter som inte är anmälningspliktiga, men det är bara de anmälningspliktiga som omfattas den s.k. egenkontrollförordningen.

 • Hudvård och skönhetsbehandling
 • Massage/kroppsbehandlingar
 • Frisörer
 • Vårdlokaler (som äldreboende, sjukhem, servicehus, ungdomsvårdsskolor, behandlingshem för missbrukare, gruppbostäder och servicebostäder för funktionshindrade)
 • Tillfälliga boende så som hotell, Bed & breakfast, vandrarhem
 • Idrottsanläggningar och gym
 • Campingar
 • Laserbehandlingar
 • Diatermi

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window