Hissar

Det är den som äger byggnaden som är skyldig att se till att en hiss besiktigas regelbundet. Ägaren ansvarar också för att det finns en skylt som talar om när hissen är besiktigad och när den ska besiktigas nästa gång.

En hiss som inte godkänts vid besiktning eller inte besiktigas enligt de intervaller som den ska, får inte användas, då den utgör en säkerhetsrisk.

Boverket är den myndighet som sätter reglerna som gäller för hissar och andra motordrivna anordningar.

Swedac är den myndighet som ackrediterar, alltså godkänner de företag som kontrollerar/besiktigar hissarna. Ackrediteringsregister hittar du här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window