Näringslivsråd

Två gånger per år bjuder kommunstyrelsens ordförande in kommunens företag, tjänstemän och ledande politiker till näringslivsråd.

Under träffarna diskuteras viktiga frågeställningar som berör kommunens utveckling med koppling till näringslivet.

Syftet med näringslivsråden är att skapa en arena för dialog, tankeutbyte och samverkan för ett framgångsrikt och växande näringsliv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window