Näringslivsfrukost – Vakna med Eslöv!

Våra näringslivsfrukostar är en viktig mötesplats för näringslivet i Eslövs kommun. Under konceptet Vakna med Eslöv! ger vi dig som är företagare eller företagsintresserad en näringsrik start på dagen!

Det är onekligen annorlunda tider och vi kämpar alla på olika sätt för att göra det bästa av situationen. Istället för våra traditionella näringslivsfrukostar ”Vakna med Eslöv” har vi under 2020-2021 arrangerat digitala frukostmöten.

Responsen på dessa har varit överväldigande och varje delprogram har nått närmare 5 000 visningar – såväl näringsidkare i Eslöv och i grannkommunerna som en hel del privatpersoner. Hejarop har kommit till oss från Capri i söder till Kiruna i norr, London i väster och Stockholm i öster! Och många företagare vittnar om det positiva i att fler anställda har kunnat ta del av näringslivsfrukostarna i detta nya format.

Nästa Vakna med Eslöv! är 16 december

Du kan även ta del av våra tidigare digitala sändningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window