Vaccinbevis och smittskydd på evenemang inomhus

Från 1 december 2021 behöver den som anordnar evenemang inomhus med fler än 100 deltagare antingen kontrollera vaccinationsbevis, eller göra särskilda åtgärder mot smitta. Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus ska även göra grundläggande smittskyddsåtgärder.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

För att minska risken för en ökad smittspridning har regeringen beslutat om en möjlighet att kontrollera vaccinationsbevis hos personer som är över 18 år och deltar på evenemang inomhus. Beslutet gäller från 1 december 2021 för alla verksamheter som anordnar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare.

Vaccinbevis eller särskilda åtgärder

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, till exempel en konsert, teaterföreställning eller biovisning, kan välja att antingen kontrollera deltagarnas vaccinationsbevis, eller göra särskilda åtgärder mot smitta som begränsar antalet deltagare. En arrangör som inte kontrollerar vaccinationsbevis ska bland annat se till att:

  • varje deltagare erbjuds en sittplats
  • sällskap kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap
  • antalet deltagare i samma sällskap är högst åtta personer.

Arrangören ska även följa allmänna råd för att undvika trängsel genom att till exempel sprida ut deltagarnas ankomsttid, förhindra folksamlingar och ha särskilda in- och utgångar.

Väljer arrangören att istället kontrollera vaccinationsbevis görs det med en app som laddas ner på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbsida.

Alla arrangörer gör åtgärder mot ökad smittspridning

Utöver att kontrollera vaccinationsbevis eller göra särskilda åtgärder, ska alla arrangörer av evenemang även göra grundläggande åtgärder för att förhindra smittspridning. Det handlar till exempel om att informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas, se till att in- och utpassage kan ske utan trängsel och erbjuda möjlighet till handtvätt.

Länsstyrelsen har uppdraget att kontrollera olika verksamheters åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen, begränsningsförordningen och aktuella föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window