Första spadtaget för en ny produktionshall

Tillverkningsföretaget DISAB, som huserar i Åkermans gamla lokaler på Åkermans väg i Eslöv, storsatsar och bygger en 1 700 kvm ny produktionshall. Målsättningen är att inom ett par år fördubbla produktionskapaciteten i Eslöv. Tillsammans med representanter från Eslövs kommun och entreprenören MTA togs det första symboliska spadtaget fredagen den 7 maj.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Lokalerna där DISAB bedriver sin verksamhet är från 1970-talet och tillhörde en gång i tiden grävmaskinsföretaget Åkermans. 1999 flyttade DISAB in och tog över lokalerna.

Fördubblad produktionskapacitet

Mats Lindskog, som är vd för DISAB-koncernen, berättar att företagets målsättning är att dubbla produktionskapaciteten till 2025. För att nå målet behöver produktionsytan ökas. Den nya produktionshallen förväntas vara i fullt bruk innan årsskiftet 2021/22.

– Vi satsar på en långsiktig expansion och vill öka vår internationalisering och vill in i fler länder. Med nysatsningen kommer vi att rekrytera närmare 30 personer de närmaste fyra-fem åren, berättar han.

Positivt för Eslöv

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun, ser mycket positivt på DISAB:s expansion. Företaget är stort på den internationella marknaden och maskinerna från Eslöv syns världen över.

– Vårt mål är att kommunens företag ska må bra och utvecklas. Sen är det extra positivt att det skapas nya arbetstillfällen i kommunen.

Fredagen den 7 maj 2021 togs det allra första spadtaget för DISABs nya produktionshall i Eslöv. Från vänster: Lars Persson, näringslivschef Eslövs kommun, Catharina Malmlborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande och Mats Lindskog vd för DISAB-koncernen.
Fredagen den 7 maj 2021 togs det allra första spadtaget för DISAB:s nya produktionshall i Eslöv. Från vänster: Lars Persson, näringslivschef Eslövs kommun, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, och Mats Lindskog vd för DISAB-koncernen.

Kompetensförsörjningen framåt måste säkras

Genom DISAB:s expansion befäster Eslöv sin position som industrikommun. DISAB är ett exempel av flera där tillverkande företag väljer att satsa och utvecklas i kommunen. Mats Lindskog berättar att företaget trivs mycket bra i Eslöv och att målsättningen är att fortsätta växa de kommande åren. Han flaggar dock för vikten av att säkra kompetensförsörjningen framåt inom teknik- och industrisektorn.

Mats Lindskog visar upp ett av företagets senaste lanseringar för Johan Andersson.
Mats Lindskog visar upp ett av företagets senaste lanseringar för Johan Andersson.

– DISAB har haft en väldigt fin utvecklingskurva de senaste åren, men en utmaning för oss som för många andra, är tillgången till specialkompetens. För att vi ska nå vår fulla potential med satsningen är det viktigt att vi kan hantera utmaningen.

Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun, bekräftar att kompetensförsörjningen, framförallt inom industrisektorn, är en stor utmaning.

– Vi arbetar i bred samverkan skola-arbetsliv, men en långsiktig, strategisk nationell satsning behövs för att industriföretagen ska stå starka i framtiden.

Om DISAB

DISAB Vacuum Technology tillverkar vakuumlastare och grävsugare som används i byggindustrin för att minska damm och materialspill.

Företaget omsätter 200 miljoner kronor per år bara i Eslöv. Ungefär 30 procent av det man tillverkar säljs i Sverige. Resterande 70 procent går på export, bland annat till Danmark, Norge och Finland, men också till England och Ryssland.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window