Årlig avgift och tillsyn av hälsoskyddsverksamheter

Från och med 2022 kommer miljöavdelningen börja ta ut en årlig avgift för anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter och göra återkommande tillsyn. De verksamheter som berörs är skola, förskola, fotvård, bassängbad, tatuerare, piercing och akupunktörer.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Miljöavdelningen bedriver tillsyn på alla typer av verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa. Tillsynen görs för att kontrollera att lagstiftningen följs, men det är också ett tillfälle för att ge rådgivning och att driva samhället mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Gym och idrottsanläggningar är verksamheter som omfattas av tillsynen.

Hälsoskyddsverksamheter omfattas antingen av en fast årlig tillsynsavgift, eller en timbaserad avgift. Hur mycket man ska betala beror på vilken typ av verksamhet det är och vilken omfattning verksamheten har. Mer information hittar du på sidan om Hälsoskyddsverksamheter och offentliga lokaler.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window