Företagsorganisationer

Här har vi samlat ett urval organisationer som du som företagare kan ha nytta av. Organisationerna kan hjälpa dig med bland annat företagsutveckling och finansiering. Genom nätverk och information kan du knyta värdefulla kontakter.

Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar över 70 000 företag i 260 lokalföreningar. Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat

Företagarna
Företagarna Eslöv

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

En privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Drygt 2 800 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. De erbjuder bland annat Sydsveriges största affärsnätverk och är experter på internationell handel.

Handelskammaren

Småföretagarnas Riksförbund

En relativt ny intresseorganisation som företräder småföretagarna.

Småföretagarnas Riksförbund

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. De arbetar för att alla Sveriges företag ska ha bästa möjliga förutsättningar.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv, Regionkontor Malmö

Business Sweden

Erbjuder praktiskt stöd till företag med globala ambitioner.

Business Swedens webbplats

IFS Internationella Företagarföreningen

En insamlingsstiftelse som sedan 1996 stödjer entreprenörer med utländsk bakgrund att starta, driva och utveckla företag i Sverige genom mentorskap och nätverk.

Internationella Företagarföreningens webbplats

Industriellt Utvecklingscentrum i Skåne AB

En medlemsorganisation för industriella företag i Skåne. Här kan du delta i projekt, seminarier och nätverk med fokus på utveckling, tillväxt och samverkan.

Industriellt Utvecklingscentrums webbplats

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne arbetar med kapitalförsörjning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning i syfte att skapa hållbar tillväxt och jobb i Skåne.

Region Skånes webbplats

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Svenska ESF-rådets webbplats

Innovation Skåne

Driver tillväxtprojekt i branscher där Skåne har stark förmåga och det finns en internationell tillväxtpotential. Hjälper även entreprenörer och uppstartsbolag i Skåne med affärsrådgivning.

Läs mer om Innovation Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window