Utveckling av naturturism i Rönne å och Ringsjön

Sex kommuner utmed Rönne å och Ringsjön har tillsammans genomfört ett LEADER-projekt om en hållbar utveckling av naturturismen i Rönne å och Ringsjön. En förstudie har tagits fram som beskriver hur en hållbar utveckling av området kan ske.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Hur kan naturturism längs med Rönne å och Ringsjön utvecklas?
Hur kan naturturism längs med Rönne å och Ringsjön utvecklas?

Projektet startades år 2019 och nu har resultatet sammanställts. Inom ramen för projektet har workshops, föreläsningar, kartläggning av intressenter, studieresor och andra aktiviteter genomförts, som har lett fram till svar på frågan om hur naturturism längs med Rönne å och Ringsjön kan utvecklas. Projektet ska slutredovisas till Jordbruksverket i oktober.

Lena Åström, chefsstrateg i Ängelholms kommun, samordnar projektet från Ängelholms kommun sida.

Den stora styrkan i projektet är att alla kommunerna utmed Rönne å och Ringsjön deltar. Tillsammans finns en stor potential att utveckla en hållbar naturturism och marknadsföra området som en destination, berättar Lena.

Kanoting på Rönne å.
Kanoting på Rönne å.

Några av slutsatserna i förstudien är:

  • Rönne å och Ringsjön har stora möjligheter att erbjuda olika upplevelser och tillgodose flera målgruppers önskemål som besöksmål.
  • Visionen om att bli ”Skandinaviens självklara laxfiskedestination – Ett hållbart besöksmål som attraherar såväl fritidsfiskare som naturintresserade lokalt och globalt” bör breddas till att omfatta naturturism och upplevelser.
  • Samverkan och praktiskt samarbete är nyckeln för att lyckas. För att kunna driva arbetet framåt är kommunikation och engagemang viktiga faktorer.

Nu tar ett nytt projekt tar vid: Destination Rönne å och Ringsjön. Det kommer att pågå till mars 2024. Målet är att utveckla en destination för naturturism och upplevelser.

Förstudie Hållbar utveckling av naturturism i Rönne å och Ringsjön.

Bakgrund

Projekt om en förstudie gällande hållbar utveckling av naturturism Rönne å och Ringsjön genomförs 2019-2022.

Förstudien är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm.

Under förstudien undersöks bland annat möjligheter för hållbar naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling.

Projektet är ett LEADER-projekt med stöd av Europeiska havs- och fiskerifonden. Samtliga kommuner är medfinansiärer till projektet.

Läs mer

Naturturism Rönne å och ringsjöarna

Programmen som/ finansierar stöden

Projekt Destination Rönne Å och Ringsjön

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window