Utbrott av fågelinfluensa i Sjöbo

Ett utbrott av fågelinfluensa pågår just nu i en avelsanläggning i Sjöbo. Jordbruksverket har infört en restriktionszon och uppmanar till extra försiktighet i områdena runt omkring.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Fågelinfluensa är en sjukdom som finns bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar.

Det innebär att dina höns kan bli väldigt sjuka och dö om de kommer i kontakt med smittade vilda fåglar.

Karta över restriktionszon där fågelinfluensa finns.
En restriktionszon består av en skyddszon på 3 kilometer runt den drabbade anläggningen (innanför den röda cirkeln) och en övervakningszon på 10 kilometer runt den drabbade anläggningen (innanför den blå cirkeln). Om det bara finns en övervakningszon, det vill säga en blå cirkel, har skyddszonen upphört.

Alla kommuner i Skåne är sedan tidigare utpekade som högriskområde eftersom risken är stor att tamfåglar kan bli smittade.

Det är ännu inget utbrott i Eslövs kommun, men du som har tamfåglar uppmanas att vara väldigt försiktig.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om vad som gäller i restriktionszoner och högriskområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window