Tyck till om framtidens järnväg – OBS! INSTÄLLT!

Trafikverket planerar för att bygga en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund. Den nya stambanan planeras för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Tillsammans med de kommuner som järnvägen kommer att passera, bjuder Trafikverket in till samrådsmöten.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Foto: Kasper Dudzik. Höör 2019-09-18. Öresundståg på stambanan genom skogen vid Höör.

Öppet hus på Carl Engström-skolan torsdagen den 12 mars 15–19.30 INSTÄLLT!!!

Trafikverket väljer att med kort varsel att ställa in projekt Hässleholm-Lunds planerade samrådsmöte i Eslöv idag, torsdag den 12 mars.

Bakgrunden till beslutet är den utveckling av covid-19 vi ser i samhället i stort samt regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar.

All information som skulle ha delgivits besökarna finns tillgänglig på http://trafikverket.se/hassleholm-lund samt på Trafikverkets kontor i Malmö och Kristianstad.

På Trafikverkets hemsida går det även bra att delge projektet synpunkter på samrådsmaterialet.

Tidigt planeringsskede

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig i ett tidigt planeringsskede vid byggandet av ny järnväg; den så kallade lokaliseringsutredning. Under utredningen undersöker Trafikverket olika lämpliga sträckningar (så kallade korridorer) för den nya järnvägen. I det arbetet behöver Trafikverket ta hänsyn till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet.

Möjlighet att påverka

Samråd är en del av den demokratiska processen. Dessa sker dels genom informationsmöten och så kallade öppna hus, men också genom att du kan lämna synpunkter på projektet via Trafikverkets hemsida.

Ta del av material och lämna synpunkter

Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen.

Du kan lämna dina synpunkter fram till och med den 17 mars 2020.

Läs mer på trafikverkets hemsida

Lämna synpunkter på projektet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window