Trygghet inför jul och nyår

Eslövs kommun arbetar på olika sätt för att skapa en så trygg och trivsam jul- och nyårshelg som möjligt. Nedan ser du några exempel på insatser som görs för att öka tryggheten inför jullovet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Fältverksamhet

Fältsekreterare rör sig runtom i Eslövs kommun tre dagar i veckan (utom röda dagar). Fältsekreterarna samverkar bland annat med personal från skolan, fritidsgårdarna samt med föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen eller som önskar råd och stöd i olika frågor som rör tonårstiden.

Du når fältarna på telefonnummer 073–421 42 38.

Vuxna på stan arbetar trygghetsskapande genom att röra sig runt om i Eslöv tätort.

Väktare

Väktare bevakar olika platser i kommunen.

Safe 0413

Nätverk som består av ca 140 företag verksamma i Eslöv där även Eslövs kommun är medlem. Safe 0413 utökar väktarronderingen i centrum under julhandeln för att öka tryggheten.

Nattvandrarna Sverige

Den ideella organisationen Nattvandrarna Sverige kommer att nattvandra under jullovet.

Nattvandring.nu

Stiftelsen nattvandrarna.nu har skapat en lokalgrupp i Eslöv och kommer att starta sin verksamhet inom kort.

Polisen

Polisen arbetar utifrån aktuell lägesbild. Liksom tidigare år kommer det att finnas extra patruller under nyårshelgen i Eslöv.

Gasverkets fritidsgård

Mötesplatsen Gasverket har öppet under jullovet som vanligt (utom röda dagar) och vänder sig till ungdomar 13–17 år. Gasverket har extra aktiviteter planerade både i och utanför Eslöv under jullovet.

Social jour

Du kan kontakta social jouren om du vill anmäla misstanke om att barn far illa och din anmälan inte kan vänta till nästa vardag. Du kan även ringa om du befinner dig i en utsatt situation och behöver råd eller stöd. Du når sociala jouren på telefon: 046-12 12 99. Sociala jouren har öppet måndag–torsdag 16.00–00.00, fredag 14.30–01.00, lördag 13.30–01.00 och söndag 13.30–00.00. De har även öppet röda dagar och kväll före helgdag.

Örat mot marken

Samverkansforum där bland annat kommun, polis och räddningstjänst varje vecka tillsammans följer utvecklingen i kommunen och styr resurser där de behövs som bäst.

Tillsyn handlare

Räddningstjänsten utför tillsyn hos handlare för att förebygga otillåten försäljning av fyrverkerier.

Översyn brännbart material

Kommunen ser över brännbart material i och omkring kommunens fastigheter och på allmänna platser.

Polisens trygghetsmätning 2022

Eslövs kommun har ett något sämre resultat än förra året i årets trygghetsmätning från polisen. Totalindex för Eslövs kommun är 2,43 jämfört med 2,24 för 2021 (0 innebär inget problem och 6 är alarmerande problem).

I korthet har den upplevda otryggheten samt brottsutsattheten ökat i Eslövs tätort. På landsbygden har i stället otryggheten och brottsutsattheten minskat.

Kommun och polis vidtar flera åtgärder för att öka tryggheten och minska antal brott.

Enskilda personer och företag kan bistå i detta arbete bl.a. genom att anmäla brott till polisen. Vid pågående brott ska man alltid ringa 112. Vid mindre akuta anmälningar går det bra att ringa 114 14 eller göra en anmälan digitalt via polisen.se

Avslutningsvis…

Eslövs kommun följer utvecklingen i kommunen noga och har beredskap att vidta ytterligare åtgärder om nödvändigt under jul- och nyårshelgerna.

Med önskan om en riktigt god jul och gott nytt år!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window